10% loonoffer door rechter afgewezen

Marcel Reus

Het bedrijf Interwerk had aan haar werknemers een verklaring voorgelegd waarin de werknemer verklaarde afstand te doen van 10% van zijn brutosalaris. Een aantal werknemers stemde hier niet mee in. Zij vonden dat de gevolgen te groot zouden zijn. Niet alleen zou hun salaris flink dalen, ook zouden ze, indien ze in de WW terecht zouden komen, een uitkering krijgen die gebaseerd zou zijn op dit verlaagde salaris.

Loon is de belangrijkste prestatie van de werkgever

Twee werknemers spanden via FNV bondgenoten een rechtszaak aan. Zij stelden dat het loon de belangrijkste tegenprestatie is die een werkgever levert voor het werk dat iemand verricht. Er mag niet zomaar getornd worden aan het salaris. Een werknemer mag ook niet zomaar beslissen ander werk te gaan doen dan het werk dat is afgesproken. De rechter stelt de werknemers in het gelijk. Het loon is de meest primaire prestatie van de werkgever.

De werknemers die niet met het voorstel hadden ingestemd moesten hun oude loon weer uitbetaald krijgen van de werkgever. Werknemers die wel hadden ingestemd met het loonoffer behouden wel het nieuwe lagere loon.

Stem nooit zomaar in met loonsverlaging

Uit deze uitspraak blijkt dat het belangrijk is niet zomaar in te stemmen met verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden maar eerst uit te zoeken wat uw rechten zijn. Heeft u een voorstel voor een loonsverlaging gekregen en wilt u weten of u daar wel of niet mee moet instemmen, neem dan contact met ons op.