Volgens het WODC gaven in 2022 zo’n 1,8 miljoen werkenden aan last te hebben van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Heeft u te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Laat niet zomaar over u heen lopen. U kunt met behulp van een arbeidsrecht advocaat melding maken hiervan.

Wij begrijpen dat dit soort situaties complex en emotioneel beladen kunnen zijn. Daarom vinden we het belangrijk om goede begeleiding te bieden tijdens het hele proces. Hieronder vindt u belangrijke informatie over onze diensten en wat u kunt verwachten.

Wat is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer omvat alle vormen van gedrag die de persoonlijke integriteit van werknemers aantasten en die niet passen binnen de normen en waarden van een respectvolle werkomgeving.

Het Nederlandse arbeidsrecht kent verschillende wetten en richtlijnen die erop toe zien dat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen wordt. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsomstandighedenwet, de Algemene wet gelijke behandeling en de Wet op de ondernemingsraden. In veel gevallen is grensoverschrijdend gedrag strafbaar.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag

Bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer wordt vaak gedacht aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Echter zijn er meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Ze hebben allemaal iets gemeen: de ander wordt schade toegebracht.

We lichten de meest voorkomende beschuldigingen toe:

Pesten

Pesten op de werkvloer verwijst naar herhaaldelijk negatief gedrag dat gericht is op één of meerdere werknemers en dat tot doel heeft deze personen te intimideren, vernederen, isoleren of buitensluiten.

Voorbeelden van pestgedrag

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op de werkvloer omvat ongewenst seksueel gedrag dat als bedreigend, beledigend of vernederend wordt ervaren door de persoon tegen wie het gericht is.

Voorbeelden seksuele intimidatie

Discriminatie

Discriminatie op de werkvloer verwijst naar het onrechtmatig behandelen van werknemers op basis van bepaalde kenmerken, zoals geslacht, ras, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, religie of etniciteit.

Voorbeelden discriminatie

Agressie

Agressie op de werkvloer verwijst naar elke vorm van gedrag dat bedreigend, vijandig of gewelddadig is en gericht is tegen collega’s, leidinggevenden, klanten, of anderen in de werkomgeving.

Voorbeelden agressie

“Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer omvat alle vormen van gedrag die de persoonlijke integriteit van werknemers aantasten en die niet passen binnen de normen en waarden van een respectvolle werkomgeving.”

Wanneer kan grensoverschrijdend gedrag tot ontslag leiden?

Grensoverschrijdend gedrag kan tot ontslag leiden wanneer het gedrag ernstig genoeg is om de arbeidsrelatie onherstelbaar te beschadigen. Er ontstaat dan een onwerkbare werksituatie.

Dit kan onder meer het geval zijn bij herhaaldelijk of grof wangedrag, waarbij de werkgever niet adequaat heeft ingegrepen.

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Het aankaarten van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is niet makkelijk. U brengt namelijk veel tijd door op uw werk en met uw collega’s. Schakel daarom altijd de hulp in van een gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaat voordat u melding maakt van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Een arbeidsrechtadvocaat van Joosten adviseert u over de stappen die u kunt zetten om grensoverschrijdend gedrag te melden. U kunt daarmee planmatig te werk gaan en uw kans op slagen vergroten.

Stappen bij grensoverschrijdend gedrag

  1. Documenteer het gedrag: Houd een gedetailleerd verslag bij van het grensoverschrijdende gedrag dat u heeft ervaren.
  2. Meld het bij uw leidinggevende: Bespreek uw klachten met uw leidinggevende of de HR-afdeling van uw bedrijf.
  3. Start een klachtenprocedure: Als interne maatregelen niet tot een bevredigende oplossing leiden, kunt u een formele klachtenprocedure te starten.

Wij raden u aan om altijd een arbeidsrecht advocaat in te schakelen en daarmee uw kans op slagen te vergroten. Naast het adviseren over de stappen die u kunt zetten, begeleiden de arbeidsrechtadvocaten van Joosten Advocaten u door het hele proces dat daarna volgt en staan we u te allen tijde bij.

We kunnen u helpen bij het beoordelen van gedragscodes, het opstellen van interne klachtprocedures en het begeleiden van (extern) onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag.

Ik word beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, wat nu?

Een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag door uw werkgever kan serieuze gevolgen hebben. Uw werkgever moet deze beschuldiging dan ook goed kunnen onderbouwen. Wordt u beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag? In de onderstaande video vertelt arbeidsrecht advocaat Pierre van Geffen u meer over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Hulp bij grensoverschrijdend gedrag

Bij Joosten Advocaten staan we klaar om u te helpen bij alle aspecten van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk en vrijblijvend gesprek.

Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.