Heeft u recht op een ontslagvergoeding?

Bent u ontslagen en is het ontslag definitief? Dan kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding.

Er bestaan 2 soorten ontslagvergoedingen:

  1. de Transitievergoeding
  2. en de Billijke vergoeding.

1. Transitievergoeding

U komt voor de transitievergoeding in aanmerking wanneer uw werkgever op zijn/haar initiatief uw arbeidsovereenkomst beëindigt. U heeft al vanaf het begin van uw arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, ook als u nog maar net in dienst was bij uw werkgever en u bijvoorbeeld nog in uw proeftijd zat.

Transitievergoeding berekenen

Onze arbeidsrechtadvocaten rekenen graag voor u uit waar de transitievergoeding in uw geval op uitkomt.

In de onderstaande video legt gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen uit waar u rekening mee moet houden bij transitievergoedingen.

Ontslag op staande voet en transitievergoeding

Bent u op staande voet ontslagen? Dan heeft u helaas meestal geen recht op de transitievergoeding. Maar een ontslag op staande voet kan de werkgever niet zomaar geven: daarvoor gelden strenge eisen.

Accepteer een ontslag op staande voet nooit zomaar. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen het ontslag voor u aanvechten en alsnog de ontslagvergoeding voor u opeisen.

2. Billijke vergoeding

Naast de transitievergoeding kunt u in aanmerking komen voor de billijke vergoeding.

Voor de billijke vergoeding moet de werkgever zich ernstig verwijtbaar hebben gedragen. Ernstig verwijtbaar is bijvoorbeeld als de werkgever een valse reden voor uw ontslag heeft opgegeven of als hij u heeft gediscrimineerd.

Ook wanneer de werkgever u onterecht op staande voet ontslaat, kunt u een billijke vergoeding claimen.

Hoogte billijke vergoeding

De hoogte van de billijke vergoeding verschilt van geval tot geval en kan oplopen tot een hoog bedrag.

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen voor u inschatten op welke vergoeding u aanspraak maakt.

Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Wordt uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigd, maar met wederzijds goedvinden? Dan spelen de transitievergoeding en de billijke vergoeding minder een rol. In dat geval is het aan de partijen zelf om de hoogte van een eventuele vergoeding te bepalen.

De afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Het is doorgaans niet verstandig om in te stemmen met een vergoeding die lager ligt dan de transitievergoeding. Onze ontslagrechtadvocaten streven voor u naar de maximale ontslagvergoeding.

Vrijblijvend advies

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ontslagrechtadvocaten.

Vul direct het contactformulier in of bel gratis 0800 55 444 56.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.