Recht op smartengeld na letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen dan heeft u naast een letselschadevergoeding voor de materiële schade (de onkosten en het inkomensverlies) ook recht op smartengeld.

De betekenis van smartengeld is:

Een vergoeding van niet in geld uit te drukken schade.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de financiële vergoeding voor immateriële schade die is ontstaan na een incident. Het is schadevergoeding voor niet direct zichtbare schade, oftewel emotionele of psychische schade. Het is daarom lastig om de schade concreet te maken en een bedrag aan smartengeld toe te kennen.

Voorbeelden hiervan zijn pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of verminderde levensvreugde.

Ondanks dat u deze schade niet eenvoudig in een geldbedrag kunt uitdrukken, kunt u hier toch een schadevergoeding voor claimen.

In de video hieronder vertellen we u graag meer over smartengeld.

Smartengeld voorbeelden

Na een ongeval kunnen allerlei aspecten ervoor zorgen dat uw kwaliteit van leven afneemt. Voor deze aspecten kunt u smartengeld eisen. Voorbeelden van die klachten kunnen zijn dat u:

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt geprobeerd om al deze aspecten in geld uit te drukken. Omdat u deze schadeposten niet kunt aantonen met een bonnetje of rekening is dit niet eenvoudig.

Smartengeld berekenen

Het is niet eenvoudig om pijn, verdriet en leed met een geldbedrag te waarderen.

Welk bedrag u uiteindelijk aan smartengeld ontvangt, is van verschillende factoren afhankelijk. Allerlei aspecten hebben invloed op de hoogte van smartengeld: bijvoorbeeld van de ernst van uw letsel, uw leeftijd, het soort ongeval dat u heeft gehad en uw beperkingen.

Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. Uitspraken van rechters hierover zijn gebundeld in de Smartengeldgids en kunnen een goede richtlijn zijn voor de hoogte van het smartengeld waar u recht op heeft. De Smartengeldgids is onderverdeeld in verschillende soorten ongevallen/ incidenten en letsels.

Het is moeilijk om op voorhand te zeggen op welke smartengeldvergoeding u recht heeft. Om dit te kunnen bepalen moet eerst uw herstel worden afgewacht. Pas als er een medische eindsituatie is, kan goed worden beoordeeld welke impact het ongeval heeft op uw kwaliteit van leven.

Smartengeld voorschotten

Letselschadezaken duren vaak lang. Bij ernstig letsel is er meestal pas anderhalf tot twee jaar na het ongeval een medische eindsituatie. Op dat moment kan een onafhankelijke arts de (blijvende) gevolgen van het ongeval vaststellen.

In de tussentijd moet de verzekeraar voorschotten betalen op het smartengeld, inclusief rente. Volgens de wet heeft u hier recht op vanaf de datum van het ongeval.

Smartengeld belastingvrij

De verzekeraar keert de smartengeldvergoeding netto uit. U hoeft hier dus geen inkomstenbelasting over te betalen. Wél kan het zijn dat u vermogensbelasting moet betalen omdat uw vermogen door de smartengeldvergoeding is toegenomen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan is de smartengeldvergoeding over het algemeen niet van invloed op de hoogte van uw uitkering. Uw uitkering wordt dus niet gekort. Meestal geldt er wel een limiet. Deze verschilt per gemeente. Laat u goed adviseren door uw letselschade-advocaat wanneer u een smartengeldvergoeding ontvangt.

Wie mag smartengeld claimen?

Volgens de wet kan alleen het slachtoffer smartengeld claimen en dus niet de familie of andere naasten die psychisch onder de situatie lijden, bijvoorbeeld de ouders van een kind dat is aangereden en in een rolstoel belandt.

Ondanks hun verminderde kwaliteit van leven hebben de ouders van het slachtoffer geen recht op smartengeld. Wel is het mogelijk affectieschade of schokschade te claimen.

Shockschade en affectieschade

Het familielid kan wel een vergoeding voor psychische schade claimen wanneer hij het ongeval met ernstige afloop heeft waargenomen. Dit heet shockschade.

Onder de shockschade valt alleen de psychische schade die het familielid heeft opgelopen door de “directe confrontatie” met het ongeval en dus niet de emotionele schade/het verdriet om de situatie van het slachtoffer.

Er gelden strenge criteria om voor een shockschade vergoeding in aanmerking te komen. U kunt het beste een gespecialiseerde letselschade-advocaat inschakelen die u hierover kan adviseren.

Neem contact met ons op over uw smartengeld

Wilt u weten op welke smartengeldvergoeding u recht heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze letselschade-advocaten of om ons contactformulier in te vullen.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.