W świetle prawa i orzeczeń sądów, osoba która spowodowała szkodę drugiej osoby jest zobligowana tę szkodę naprawić. Nazywa się to odszkodowaniem i jest ono częścią odpowiedzialności cywilnej (aansprakelijkheid). Ale kiedy ktoś ponosi odpowiedzialność?

Źródła odpowiedzialności cywilnej:

Istnieją trzy źródła odpowiedzialności cywilnej:

  1. Kontrakty lub umowy;
  2. Ustawy;
  3. Czyny, pomimo ich zgodności z prawem (rechtmatige daad).

Te źródła zostaną wyjaśnione poniżej.

1. Kontrakty lub umowy

Odpowiedzialność może zostać przypisana na podstawie kontraktu lub umowy. Chodzi tu przykładowo o niewywiązanie się z umowy.

2. Ustawy

Według ustawy, odpowiedzialność cywilna wywodzi się z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, i odpowiedzialności na zasadzie winy za własne działania i zaniedbania (czynność niezgodna z prawem).

3. Czyny, pomimo ich zgodności z prawem

Odpowiedzialność za czyny pomimo ich zgodności z prawem (rechtmatige daad) wywodzi się z czynów które według prawa mogą nosić ze sobą obowiązek wypłacenia odszkodowania, ale nie mogą być zaliczone do czynów niezgodnych z prawem (onrechtmatige daad). Pod to przykładowo podpadają prawne zobowiązania takie jak prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, nienależne zapłaty lub bezpodstawne wzbogacenie się.

Wina i ryzyko

W prawie cywilnym jest różnica między odpowiedzialnością na zasadzie winy i odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka.

1. Odpowiedzialność na zasadzie winy

W przypadku tego typu odpowiedzialności, musi być mowa o pewnym stopniu winy osoby powodującej szkodę która może jej zostać przypisana.

Czasami wina może nie zostać przypisana osobie powodującej szkodę, na przykład kiedy mowa o sile wyższej. Tak może być w przypadku zderzenia samochodu z pieszym jeśli kierowca nie mógł w rozsądny sposób zapobiec wypadkowi.

Obrona w formie siły wyższej jest trudna do udowodnienia ponieważ jej wymogi są wysokie. Trzeba wtedy dokładnie ustalić i udowodnić że kierowca może powołać się na siłę wyższą jeśli doszło do wypadku z udziałem słabszego uczestnika ruchu drogowego (takiego jak pieszy lub rowerzysta). Nawet w takich przypadkach są oni chronieni przez prawo.

2. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wina nie gra roli. Jeśli wystąpi ryzyko, może też zostać przypisana odpowiedzialność.

Przykładem tego jest odpowiedzialoność za zabudowę: jeśli szkoda zostanie spowodowana przez brak zabudowania (np. budynku, drogi, mostu, wiaduktu, itp.), właściciel terenu odpowiada za szkodę, nawet jeśli nie był świadomy tego braku.

Innym przykładem jest odpowiedzialność za zachowania zwierząt (np. koni lub psów).

Jeszcze innym częstym przykładem jest odpowiedzialność rodziców za czyny dzieci poniżej 14. roku życia (lub 15. lub 16.), i odpowiedzialność pracodawców za czyny ich pracowników. W języku niderladzkim, takie formy odpowiedzialności są też znane jako kwalitatieve aansprakelijkheid.

Odpowiedzialność w sprawach odszkodowań

W sprawach o odszkodowania często jest strona która spowodowała szkodę. Może to być na przykład ktoś kto nie ustąpił pierszeństwa w ruchu drogowym lub ktoś kto bezmyślnie zatrzasnął komuś palce w drzwiach. Prawie zawsze można pociągnąć tę osobę do odpowiedzialności; nawet jeśli szkoda powstanie w sferze prywatnej.

Jeśli odpowiedzialność zostanie uznana przez ubezpieczyciela strony przeciwnej, można obarczyć go naprawieniem szkód. Zostaje on również obarczony kosztami pomocy prawnej.

Proszę skontaktować się z Joosten Advocaten aby uzyskać więcej informacji.

Pociągnięcie kogoś do odpowiedzialności

W razie pytań na temat odszkodowania powypadkowego lub pozostałych pytań, można skontaktować się za pomocą numeru telefonu lub za pomocą formularza poniżej. Oceniamy szanse powodzenia sprawy i robimy plan na jej pozytywne rozwiązanie.

Czy doznałeś obrażeń ciała i chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie? A może chcesz nam zgłosić inny problem? Następnie skontaktuj się z nami. Można to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odpowiadamy tak szybko, jak to możliwe, również w godzinach wieczornych i podczas weekendu.

Nasi specjaliści od szkód osobowych

Zadzwoń pod numer +31 (0)800 55 444 56 lub zostaw swoje dane poniżej.