Bedrijfsongeval; werkgever is meestal aansprakelijk

Elk jaar raken 230.000 mensen gewond door een bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval is een ongeval door of tijdens het werk, bijvoorbeeld in een bedrijf, magazijn of werkplaats, of op een bouwplaats of (openbare) weg. Drie belangrijke oorzaken van arbeidsongevallen zijn:

Een werkgever is meestal aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Daarom is het raadzaam om een letselschade advocaat in te schakelen als u op uw werk letsel heeft opgelopen. Deze kan u helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding.

Hieronder staat een aantal voorbeelden van veel voorkomende bedrijfsongevallen:

Zorgplicht werkgever

Volgens de wet heeft de werkgever een grote zorgplicht. Dit betekent dat hij er alles aan moet doen om ongevallen tijdens werktijd te voorkomen en moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Hiervoor staan regels in de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”).

De werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat machines op de werkvloer veilig zijn en frequent worden gekeurd. Ook moet hij instructies geven aan het personeel en er op toezien dat deze worden nageleefd. Hij moet er rekening mee houden dat veel bedrijfsongevallen gebeuren door routine en daarom de instructies regelmatig herhalen.

Het komt er op neer dat een werkgever zich continu bewust moet zijn van de gevaren en risico’s tijdens het werk en hier maatregelen voor moet treffen. Door deze grote zorgplicht is uw werkgever meestal aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, ook als u eigen schuld heeft of onoplettend bent geweest.

Bedrijfsongevallen in de bouw

Op een bouwplaats gelden extra veiligheidsregels. De werkgever moet bijvoorbeeld beschermingsmiddelen verstrekken aan het personeel (denk aan: valhelm, veiligheidsschoenen enzovoort) en valgevaar voorkomen door steigers, dakranden of ladders te beveiligen. Omdat vaak onduidelijk is welke partij deze normen moet naleven is de hoofdaannemer verantwoordelijk.

Bedrijfsongeval melden bij Inspectie SZW

Volgens de Arbowet is uw werkgever verplicht om het arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie), als het ongeluk heeft geleid tot een ziekenhuisopname of blijvend letsel. In de meeste gevallen stelt de inspectie een onderzoek in naar wat er is gebeurd. Hiermee wordt vastgesteld of het ongeval is veroorzaakt door één of meer overtredingen van de wet. Als uw werkgever het ongeval niet meldt terwijl er wel een ziekenhuisopname is geweest, dan kunt u zelf bij de inspectie om een onderzoek vragen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Vaak vinden slachtoffers van bedrijfsongevallen het vervelend om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Ze zijn bang dat de arbeidsrelatie verstoort. Bedenkt u zich dat de meeste bedrijven in Nederland hun aansprakelijkheid hebben verzekerd en dat de verzekeraar uw schade vergoedt, en dus niet uw werkgever zelf.

Schadevergoeding

Na een bedrijfsongeval heeft u recht op een volledige schadevergoeding. Om uw schade vast te stellen moet de verzekeraar een vergelijking maken tussen uw situatie vóór en na het ongeval. Als u door het bedrijfsongeval niet meer kunt werken kan de schade behoorlijk oplopen.

Fout door een collega

Uw werkgever is ook aansprakelijk als u letselschade oploopt door een fout van een collega. Dit betekent dat u niet uw collega aansprakelijk hoeft te stellen, maar rechtstreeks uw werkgever kunt aanspreken. Uw schade wordt dan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw werkgever vergoed.

Bedrijfsongeval ingehuurde arbeidskrachten

Als u als zzp’er, uitzendkracht of freelancer een bedrijfsongeval meemaakt, dan is uw opdrachtgever hiervoor aansprakelijk, ook al is er geen arbeidsovereenkomst. Het moet dan wel gaan om werkzaamheden die ook door een werknemer van het bedrijf verricht hadden kunnen worden.

Verkeersongeval tijdens werktijd

Uw werkgever is aansprakelijk voor een auto- of fietsongeval als dit tijdens werktijd plaatsvindt, bijvoorbeeld als u in opdracht van uw baas een pakket moet wegbrengen of op klantenbezoek gaat. Het doet er in dat geval niet toe of u in een bedrijfsvoertuig rijdt of in uw eigen auto.

Bedrijfsongevallen met heftrucks en shovels

Als u door een ongeval met een heftruck of shovel letsel oploopt, dan is uw werkgever hiervoor aansprakelijk. Omdat dit soort arbeidsongevallen vaak voorkomen, moet uw werkgever hiervoor een aparte verzekering afsluiten die uw schade kan dekken.

Bedrijfsuitjes

Het gebeurt regelmatig dat werknemers letsel oplopen tijdens bedrijfsuitjes, bijvoorbeeld tijdens teambuildingsdagen en sportieve activiteiten. Omdat een werknemer zich hier eigenlijk niet aan kan onttrekken moet de werkgever de schade vergoeden.

Heeft u een bedrijfsongeval meegemaakt?

Neem dan meteen contact op met één van onze letselschadeadvocaten. Joosten Advocaten regelt de zaak rechtstreeks met de verzekeraar van uw werkgever en zorgt voor een maximale schadevergoeding.

We kunnen u tevens rechtshulp bieden in het Pools. Onze poolssprekende collega, Karolina Kwiatkowska, kan in het Pools bemiddelen tussen u en uw advocaat.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.