Bij het maken van deze internetsite heeft Joosten Advocaten B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Joosten  Advocaten B.V. is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Joosten Advocaten B.V. of informatie van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Joosten Advocaten B.V.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite gaan naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Joosten Advocaten B.V. verder geen controle heeft. Joosten Advocaten B.V is niet verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.