Heeft uw werkgever u een voorstel tot beëindiging gedaan?

De werkgever kan proberen een arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Daarvoor stuurt hij u een concept beëindigingsovereenkomst toe, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Deze overeenkomst bepaalt onder welke voorwaarden u en uw werkgever uit elkaar gaan.

Hebt u zo’n beëindigingsovereenkomst ontvangen? Laat u dan adviseren door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Onze advocaten beoordelen voor u of het raadzaam is om met het voorstel in te stemmen.

Heeft u van uw werkgever een beëindigingsovereenkomst ontvangen? In deze video legt gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen uit waar u rekening mee moet houden.

Ontslagvergoeding vaak te mager

De ervaring leert dat werknemers vaak te snel instemmen met een voorstel om een ontslagprocedure te voorkomen, en zo genoegen nemen met een te lage ontslagvergoeding.

Zo bieden werkgevers vaak geen, of slechts een magere ontslagvergoeding aan. Dit terwijl werkgevers dikwijls een groot belang bij uw handtekening onder de overeenkomst hebben.

Bij de beoordeling van de beëindigingsovereenkomst spelen onder andere de volgende vragen een grote rol:

Verder beoordeelt de gespecialiseerde advocaat of de beëindigingsovereenkomst aan de wettelijke vereisten voldoet. Dat is bijvoorbeeld van belang wanneer u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering.

Second opinion beëindigingsovereenkomst

Voor € 500,00, excl. btw krijgt u helder advies over de beëindigingsovereenkomst en weet u of de overeenkomst WW-proof is.

In veel gevallen zorgen we er bovendien voor dat niet u, maar uw werkgever deze kosten op zich neemt.

Onderneem actie

Heeft u een voorstel van uw werkgever ontvangen en wilt u deze voorleggen aan een arbeidsrechtspecialist? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.