Ziekmelding

Hebt u zich ziek gemeld? Tijdens ziekte is uw werkgever verplicht om minstens 70% van het loon door te betalen. In veel gevallen is dit zelfs 100%. En dat gedurende een periode van 2 jaar.

Ook moet uw werkgever u helpen met re-integreren. Zo moet de werkgever een bedrijfsarts inschakelen om na te gaan hoe het herstel kan worden bevorderd. Vervolgens dient er een plan van aanpak opgesteld te worden. Zowel u als uw werkgever moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt. Dat kan zijn in de eigen functie, maar soms is het alleen mogelijk om aangepaste werkzaamheden te verrichten. Van uw werkgever kan ook verlangd worden dat hij de werkplek op uw beperkingen aanpast.

Houdt uw werkgever zich aan zijn verplichtingen tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

Niet iedere werkgever houdt zich echter aan zijn verplichtingen. Daarmee neemt de werkgever een groot risico. Oordeelt namelijk ook het UWV dat de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan zal het UWV een ‘loonsanctie’ opleggen. Dat houdt in dat de werkgever het salaris langer dan de eerdergenoemde 2 jaar moet doorbetalen. Houdt de werkgever zich niet aan alle verplichtingen, dan is het van groot belang om de werkgever hier schriftelijk op aan te spreken. Blijft de discussie met de werkgever voortduren, dan kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV laat zich vervolgens uit over de vraag of de werkgever zich voldoende inspant voor uw re-integratie.

Discussie over re-integratie

Het kan ook zijn dat discussie ontstaat over de vraag of u zich wel voldoende inspant voor uw re-integratie. Helemaal vervelend is het wanneer de werkgever eraan twijfelt of u wel echt ziek bent. Werkgevers dreigen soms om het loon stop te zetten. Dat is lang niet altijd toegestaan. Soms dreigen werkgevers zelfs met ontslag, ondanks dat het in beginsel verboden is om een werknemer tijdens de eerste 2 jaar van ziekte te ontslaan. In dergelijke gevallen kunt u het beste overleggen met een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Onze arbeidsrechtadvocaten hebben ruime ervaring en spreken werkgevers aan op hun verplichtingen.

WIA-uitkering na 2 jaar ziekte

Bent u bijna 2 jaar (88 weken) ziek en kunt u daardoor niet of niet meer volledig werken? Als dit invloed heeft op uw loon, dan heeft u misschien recht op WIA-uitkering.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen:

Het UWV beoordeelt of u recht heeft op een WIA-uitkering.

Bezwaar tegen beslissing UWV

Als u een beoordeling van het UWV over uw WIA-uitkering heeft ontvangen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Vaak loont het bezwaar maken tegen het UWV: er worden namelijk veel fouten gemaakt. In de onderstaande video vertelt juridisch medewerker Marcel Reus u hier meer over.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Houdt uw werkgever zich niet aan al zijn verplichtingen tijdens ziekte? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.