Betaalt uw werkgever u voldoende en op tijd?

Betaalt uw werkgever u voldoende salaris? De hoogte van uw salaris is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Soms ontstaat er toch discussie over de hoogte van het salaris.

Sommige werkgevers betalen het loon te laat. In dat geval kunt u aanspraak maken op de wettelijke verhoging. Deze kan oplopen tot wel 50% van het verschuldigde salaris.

Daarnaast is uw werkgever verplicht de wettelijke rente te betalen over het salaris. De wettelijke verhoging en wettelijke rente lopen al snel op tot een aanzienlijk bedrag.

Actie ondernemen

Heeft uw werkgever het salaris niet uitbetaald? Of wordt er wel betaald, maar te weinig? Dan is het zaak om actie te ondernemen.

Komt u er in overleg met de werkgever niet uit, dan sommeren wij de werkgever namens u de loonbetalingen per direct voort te zetten met een loonvordering. Daarbij wijzen we de werkgever er per aangetekende brief op dat, hoe langer hij wacht met betalen, des te hoger de kosten voor hem zullen oplopen.

Regelmatig leidt deze sommatiebrief er al toe dat de werkgever alsnog tot betaling overgaat.

Leidt deze loonvordering ook niet tot het gewenste resultaat, dan ligt de stap naar de rechter voor de hand. Het kort geding is in dergelijke gevallen het meest gebruikte middel om op korte termijn betaling af te dwingen.

Heeft de werkgever geen goede reden voor het niet uitbetalen van het salaris, dan moet de werkgever u ook de proceskosten vergoeden.

Hoe verder?

Heeft uw werkgever het loon niet tijdig betaald? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.