Czym jest uszczerbek na zdrowiu (letselschade)?

Mały błąd może łatwo doprowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Jeśli w rezultacie odniesiesz obrażenia, twoje życie ulega radykalnej zmianie. Może to dotyczyć obrażeń fizycznych, ale również psychicznych. Takie obrażenia nazywamy uszczerbkiem na zdrowiu (letselschade).O uszczerbku na zdrowiu możemy mówić również wtedy, jeśli w wyniku pracy zachorowałeś lub padłeś ofiarą błędu w sztuce lekarskiej.

Jeśli uszczerbek na zdrowiu został spowodowany w wyniku działania innej osoby, możesz uzyskać od niej odszkodowanie. W takiej sytuacji masz prawo do maksymalnej kwoty odszkodowania.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie z powodu uszczerbku na zdrowiu?

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia ciała do pięciu lat po wystąpieniu obrażeń. W przypadku wypadków drogowych okres ten wynosi trzy lata.

Najpierw należy zbadać, czy ktokolwiek może być pociągnięty do odpowiedzialności za twoje obrażenia. Zwykle druga strona jest ubezpieczona od odpowiedzialności, a jej ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie.

Odszkodowanie za obrażenia ciała obejmuje wszystkie koszty poniesione w wyniku obrażeń. Całkowita wypłacona kwota różni się w zależności od przypadku i zależy od ciężkości obrażeń, przebiegu leczenia, konsekwencji dla twojej pracy lub gospodarstwa domowego, poniesionych przez ciebie kosztów i tak dalej.

Uszczerbek na zdrowiu powinien być udokumentowany w jak najdokładniejszy sposób. Przydatne mogą być na przykład oświadczenia lekarskie, rachunki z poniesionych kosztów medycznych oraz koszty leków czy paliwa na dojazdy do lekarzy i szpitali. Dzięki zebranym dowodom poniesionych strat materialnych, suma odszkodowania może znacznie wzrosnąć.

Czy mam prawo do zaliczki (voorschot)?

Jeśli odpowiedzialność za szkodę zostanie uznana, ubezpieczyciel musi wypłacić zaliczkę na poczet szkody (voorschot), aż do całkowitego jej wyrównania. Zaliczka zapobiega twoim ewentualnym kłopotom finansowym. Jeśli zamierzasz ubiegać się o zaliczkę, będziesz potrzebować dokumentów potwierdzających poniesione koszty, utracone dochody i tym podobne.

Zadośćuczynienie (smartengeld)

Oprócz odszkodowania za szkody materialne, masz również prawo do zadośćuczynienia (smartengeld). Jest to rekompensata za szkody niematerialne, takie jak szkody psychiczne i emocjonalne. Przykłady szkód niematerialnych to:

Charakter i powaga obrażeń określają wysokość odszkodowania, ale można również wziąć pod uwagę Twój wiek lub charakter zobowiązania.

Aby określić wysokość odszkodowania, porównuje się Twoją sprawę z innymi sprawami. Poprzednie wyroki w tej sprawie zostały zebrane w holenderskim przewodniku dotyczącym wysokości odszkodowań (Smartengeldgids).

Skontaktuj się z adwokatem, który jest specjalistą w tym zakresie.

Jeśli doznałeś obrażeń ciała, najlepiej zatrudnić prawnika, który poprowadzi twoją sprawę. Prawnik specjalizujący się w prawie odszkodowań (Letselschade advocaat), stanie w obronie twoich interesów, a przede wszystkim zapewni, że ​​druga strona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

Często zdarza się, że strona przeciwna próbuje uniknąć odpowiedzialności. Twój prawnik zna prawo i wie jak udowodnić odpowiedzialność. Jeśli odpowiedzialność zostanie uznana, druga strona musi zrekompensować Twoją szkodę.

Twój prawnik zadba o przyznanie Ci jak najwyższej kwoty odszkodowania oraz pokrycie wszystkich poniesionych kosztów. W tym celu pomoże w zebraniu stosownej dokumentacji.

Kto ponosi koszty związane z obsługą prawną?

Prawo stanowi, iż osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody musi pokryć koszty związane z pracą adwokata.

Wysokość kosztów zależy od rozmiaru szkody, wagi szkody i złożoności sprawy. Jeśli później okaże się, że twoja kontuzja jest mniej poważna niż oczekiwano, strona przeciwna nie będzie w stanie odzyskać poniesionych kosztów prawniczych.

Ponieważ koszty adwokata są zwracane przez stronę odpowiedzialną, pomoc prawnika specjalisty w zakresie uszczerbku na zdrowiu jest prawie zawsze bezpłatna dla ofiar.

Przeczytaj artykuł: firmy budowlane odpowiedzialne za śmiertelny wypadek

Czy doznałeś obrażeń ciała i chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie? A może chcesz nam zgłosić inny problem? Następnie skontaktuj się z nami. Można to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odpowiadamy tak szybko, jak to możliwe, również w godzinach wieczornych i podczas weekendu.

Nasi specjaliści od szkód osobowych

Zadzwoń pod numer +31 (0)800 55 444 56 lub zostaw swoje dane poniżej.