Co roku 230.000 osób zostaje rannych w wypadkach przy pracy (bedrijsongeval). Wypadek przy pracy to wypadek który wydarzył się w czasie lub w skutek wykonywanych czynności, na przykład w magazynie, przy stanowisku pracy, na terenie budowy lub drodze publicznej. Trzema najważniejszymi przyczynami wypadków przy pracy to:

  1. Upadki z wysokości, lub potknięcie się;
  2. Urazy spowodowane przez przedmioty, produkty lub inne części;
  3. Kontakt z maszynami, narzędziami lub pojazdami;

W większości przypadków pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy. Dlatego warto jest zatrudnić adwokata aby móc uzyskać odszkodowanie za poniesione szkody.

Poniżej kilka przykładów często występujących wypadków przy pracy:

  1. Wypadki z udziałem wózków widłowych;
  2. Wypadki przy (roz)ładunku towaru;
  3. Wypadki z udziałem maszyn;
  4. Wypadki drogowe w godzinach pracy;
  5. Wypadki przy pracach na wysokości;
  6. Wypadki w czasie wyjazdu integracyjnego.

Należyta staranność (zorgplicht)

Pracodawca według prawa ma przypisaną wyższą miarę należytej staranności (zorgplicht). To znaczy że musi zapobiec wypadkom przy pracy i stworzyć bezpieczne środowisko pracy. Przepisy na ten temat są spisane w Arbeidsomstandighedenwet (‘’Arbowet’’), czyli ustawie na temat warunków pracy.  

Pracodawca jest między innymi zobowiązany zapewnić możliwość bezpiecznego stosowania maszyn i na czas robić ich przeglądy. Musi wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i pilnować aby te reguły były przestrzegane. Musi też mieć na uwadze że wiele wypadków przy pracy jest spowodowanych rutyną i zasady bezpieczeństwa muszą z tego powodu być regularnie powtarzane.

Reasumując, pracodawca musi być świadomy niebezpieczeństwa i ryzyka przy pracy i musi podjąć środki aby nim zapobiec. Pracodawca w większości przypadków odpowiada za wypadek przy pracy z powodu przypisanej mu należytej staranności, nawet w przypadku winy własnej lub nieuwadze pracownika.

Wypadki przy pracy na budowie

Na placach budowy obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Pracodawca musi przykładowo zapewnić środki ochrony indywidualnej(np. hełm, buty ochronne, itp.) i zapobiec upadkom z rusztowań, dachów lub drabin. Z uwagi na częste dyskusje zleceniobiorców na temat odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznego stanowiska pracy, odpowiedzialnym jest główny zleceniobiorca.

Zgłoszenie wypadku do Inspekcji Pracy (Inspectie SZW)

Według Arbowet pracodawca ma obowiązek zgłoszenia wypadku do Inspekcji Pracy (Inspectie SZW, wcześniej Arbeidsinspectie), jeśli wypadek skutkował hospitalizacją lub przewlekłymi uszkodzeniami ciała. W większości przypadków Inspekcja rozpoczyna śledztwo aby ustalić co i w jaki sposób się wydarzyło. Śledztwo wykaże czy wypadek został spowodowany przez nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub innymi wykroczeniami. Jeśli pracodawca nie zgłosi wypadku kiedy wypadek skutkował przyjęciem do szpitala, można samemu zgłosić wypadek i wystąpić o rozpoczęcie śledztwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Aansprakelijkheidsverzekering)

Ofiary wypadków często niechętnie pociągają swojego prawcodawcę do odpowiedzialności. Boją się że negatywnie wpłynie to na ich stosunki w pracy. Należy jednak pamiętać że większość firm w Holandii posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i to ubezpieczyciel odpowiada za wypłatę odszkodowania, nie pracodawca.  

Odszkodowanie (schadevergoeding)

Po wypadku przy pracy ofiara ma prawo do pełnego odszkodowania (schadevergoeding). Aby ustalić zakres szkód, ubezpieczyciel porównuje sytuację sprzed i po wypadku. W przypadku w którym jest się niezdolnym do pracy szkoda może znacznie wzrosnąć.

Błąd współpracownika

Pracodawca jest również odpowiedzialny za uszkodzenia ciała spowodowane błędem współpracownika. Znaczy to że w dalszym ciągu pracodawca jest odpowiedzialny za wypadek i odszkodowanie zostanie wypłacone przez jego ubezpieczyciela.

Wypadek przy pracy z udziałem wynajętych pracowników

Jeśli jest się ofiarą wypadku przy pracy jako freelancer, pracownik pracy tymczasowej (uitzendkracht) lub mając własną działalność (zzp’er), zleceniodawca jest odpowiedzialny za wypadek, nawet jeśli nie została spisana umowa o pracę. Warunkiem jest jednak że prace wykonywane w czasie wypadku mogły też zostać wykonane przez pracownika zleceniodawcy.

Wypadek drogowy w godzinach pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za wypadki samochodowe lub rowerowe jeśli wydarzą się one w godzinach pracy, na przykład kiedy pracownik odwoził paczkę na zlecenie pracodawcy lub jadąc na spotkanie do klienta. W każdym razie, nie istotne jest czy wypadek wydarzył się z udziałem pojazdu własnego lub firmowego. 

Wypadki przy pracy z udziałem wózków widłowych i koparek

Jeśli jest się ofiarą wypadku z udziałem wózka widłowego lub koparki, pracodawca jest odpowiedzialny za wypadek. Z uwagi na to że takie wypadki często się zdarzają, pracodawca musi wykupić oddzielne ubezpieczenie które pokryje te szkody.

Wyjazdy integracyjne

Pracownicy regularnie doznają urazów w czasie wyjazdów integracyjnych, na przykład przy różnych rodzajach gier lub sportów. Ponieważ pracownik do pewnego stopnia jest zobowiązany do uczestnictwa, pracodawca musi wypłacić odszkodowanie.

CO ZROBIĆ JEŚLI ZOSTAŁO SIĘ OFIARĄ WYPADKU?

Proszę skontaktować się z jednym z naszych prawników. Joosten Advocaten zajmie się sprawą i uzyska jak największe odszkodowanie.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną w języku polskim. Nasi pracownicy odgrywają rolę pośredników między klientem a prawnikiem.

W razie pytań na temat odszkodowania powypadkowego lub pozostałych pytań, można skontaktować się za pomocą numeru telefonu lub za pomocą formularza poniżej. Reagujemy jak najszybciej, również w godzinach wieczornych i w weekendy.

Przeczytaj artykuł: firmy budowlane odpowiedzialne za śmiertelny wypadek

Czy doznałeś obrażeń ciała i chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie? A może chcesz nam zgłosić inny problem? Następnie skontaktuj się z nami. Można to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odpowiadamy tak szybko, jak to możliwe, również w godzinach wieczornych i podczas weekendu.

Nasi specjaliści od szkód osobowych

Zadzwoń pod numer +31 (0)800 55 444 56 lub zostaw swoje dane poniżej.