Het werken met machines is niet zonder gevaar. Jaarlijks vinden gemiddeld 6.300 spoedeisende hulp behandelingen plaats vanwege ongevallen op het werk met machines. Eén op de tien slachtoffers raakt zo gewond, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Voorbeelden van machines die regelmatig betrokken zijn bij ongevallen op het werk zijn: vorkheftrucks, graafmachines, lopende banden, zaagmachines, persmachines en vleessnijmachines.

De letsels ontstaan meestal door beknellingen (tussen een onderdeel van de machine) of door contact met een bewegend object. Het slachtoffer wordt bijvoorbeeld geraakt door een onderdeel van de machine of aangereden door een vorkheftruck.

Werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van machines

De Arbowet stelt werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van machines. De werkgever is verplicht om de machine volgens bepaalde richtlijnen te beveiligen en te onderhouden.

Bovendien moet de werkgever het personeel duidelijke instructies geven over het gebruik van de machine en er op toezien dat deze instructies worden nageleefd. Hij moet er rekening mee houden dat werknemers die dagelijks in dezelfde werksituatie verkeren, vaak werken op “de automatische piloot” en minder voorzichtig zijn. Een eenmalige voorlichting of instructie is daarom niet voldoende; de werkgever moet de informatie regelmatig “opfrissen”.

De werkgever heeft een grote zorgplicht en is daarom al gauw aansprakelijk voor ongevallen met machines.

Voorbeeld letselschade door vleessnijmachine:

Een slager krijgt tijdens het werk een ongeval, waarbij een vleessnijmachine twee vingers van zijn hand afsnijdt. De werkgever heeft verschillende keren uitleg gegeven over de werking van de snijmachine en veiligheidshandschoenen gegeven.

Toch is de rechter van oordeel dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval, omdat de snijmachine niet voldoende was beveiligd. De machine bleef namelijk draaien als de slager stopte met snijden en zich omdraaide om bijvoorbeeld iets weg te leggen. De machine sloeg dan niet automatisch af. Bovendien viel de beschermkap niet automatisch over het ronddraaiende mes.

De slager moest dus zelf de machine uitzetten en meteen nadat hij stopte met snijden de veiligheidskap naar beneden trekken. Dat vindt de rechter onvoldoende bescherming tegen gevaar.

Voorbeeld letselschade door lopende band:

Een werknemer wordt slachtoffer van een zeer ernstig bedrijfsongeval, wanneer hij folie probeert te verwijderen uit een transportband die in werking is. De mouw van zijn trui komt hierbij tussen de transportband terecht, waardoor zijn rechter arm bekneld raakt en uiteindelijk volledig wordt afgerukt.

De transportband voldeed aan alle eisen en de werkgever had niet verwacht dat de werknemer tegen de voorschriften in zijn arm in de richting van de draaiende transportband zou steken.

Desondanks oordeelt de rechter dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval, omdat de gevaarlijke machine een groot risico op ernstige ongevallen met zich meebrengt. De werkgever heeft een extra grote zorgplicht en had volgens de rechter moeten onderzoeken of de werking van de transportband veiliger kon worden gemaakt, door bijvoorbeeld een noodknop of een automatische beveiliging aan te laten brengen.

Voorbeeld letselschade door graafmachine:

Een werknemer loopt tijdens het werk ernstig letsel op doordat de grijper van een graafmachine losraakt en naar beneden valt. De werknemer werkt al jaren op dezelfde wijze en de werkgever heeft hem nooit verteld dat het verboden is om onder de grijper van de graafmachine te staan.

Volgens de rechter is de werkgever aansprakelijk voor het ongeval, omdat hij de werknemer geen instructies heeft gegeven. De werkgever heeft nog aangevoerd dat hij op elke machine een bordje hangt, waarop staat dat men niet in het draaibereik van de machine moet komen, maar dat vindt de rechter niet voldoende. De werkgever had duidelijke instructies moeten geven en er op moeten toezien dat deze werden nageleefd.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.