Ongevallen met heftrucks staan nog altijd in de top-4 van arbeidsongevallen. Eén van de hoofdoorzaken van ongevallen met heftrucks is “onveilig gedrag”. Onveilig gedrag wordt vaak niet gemeld, omdat het niet altijd gemakkelijk is om collega’s hierop aan te spreken.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om toe te zien op het rijgedrag van chauffeurs.

Om gevaar te voorkomen heeft de werkgever nog drie andere belangrijke verplichtingen ten aanzien van het gebruik van een heftruck.

  1. Instructies: de werkgever moet duidelijke instructies geven over het gebruik van de heftruck. Hij moet er op toezien dat de bestuurder over een heftruckcertificaat beschikt. Volgens de Arbowet is alleen een certificaat soms niet voldoende. De werkgever moet namelijk ook gerichte voorlichting geven over de werkzaamheden en de risico’s.
  2. Onderhoud: om de heftruck in veilige staat te houden moet de werkgever deze regelmatig onderhouden volgens de opgave van de leverancier. Het onderhoud moet worden geregistreerd in een onderhoudsboek.
  3. Keuring: de werkgever moet de heftruck minimaal één keer per jaar laten keuren door een onafhankelijke deskundige. Van de uitgevoerde keuring moet een rapport worden opgemaakt dat op de arbeidsplaats aanwezig moet zijn.

De werkgever heeft een grote zorgplicht en is daarom al gauw aansprakelijk voor ongevallen met heftrucks.

Voorbeeld letselschade door aanrijding vorkheftruck:

Een vrachtwagenchauffeur wordt op een bedrijventerrein aangereden door een vorkheftruck, wanneer hij terugloopt naar zijn vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur wordt door de lading van de heftruck geraakt en komt ten val. Zijn onderbenen komen onder het rechter voorwiel terecht en moeten worden geamputeerd.

Op het bedrijventerrein geldt het interne verkeersreglement, waarin staat dat de heftruck bij het in- en uitrijden van de loods de snelheid moet aanpassen en moet claxonneren, maar dit heeft de bestuurder niet gedaan. Bovendien reed de vorkheftruck vooruit, terwijl hij volgens de voorschriften achteruit had moeten rijden, omdat de lading het zicht van de bestuurder beperkte. De werkgever van de bestuurder is aansprakelijk voor het ongeval, maar de vrachtwagenchauffeur heeft wel 25% eigen schuld omdat het voor voetgangers verboden was om op het bedrijventerrein te komen.

Dit was duidelijk met borden aangegeven. Omdat het letsel van de vrachtwagenchauffeur zo ernstig is en hij de rest van zijn leven beperkt zal zijn, is de rechter van mening dat er een correctie moet worden toegepast, waardoor de werkgever toch voor 100% aansprakelijk is.

Voorbeeld letselschade door val van vorkheftruck:

Een werknemer rijdt mee op een heftruck. Hij valt van het voertuig waardoor zijn jas bekneld raakt tussen de achterband en het wegdek. De jas wordt zo strak tegen de heftruck aangetrokken dat zijn borstkas wordt ingedrukt. Hij overlijdt aan een inwendige bloeding. De heftruck werd bestuurd door een 17-jarige werknemer, die niet in het bezit was van een certificaat of rijbewijs.

De werkgever is aansprakelijk voor het ongeval, omdat hij geen maatregelen heeft getroffen om het gevaar te voorkomen.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.