Transitievergoeding na 2 jaar ziekte: wat is de hoogte?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

De transitievergoeding is een soort ontslagvergoeding die als financiële compensatie dient voor werknemers die hun baan verliezen, bijvoorbeeld door ontslag. Maar wat gebeurt er als een werknemer na twee jaar ziekte wordt ontslagen? Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding in zo’n situatie bepaald?

Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte wordt ontslagen, wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het aantal dienstjaren en het laatstverdiende salaris.

Het aantal dienstjaren van de werknemer

Om de transitievergoeding na twee jaar ziekte te berekenen, wordt eerst gekeken naar het aantal dienstjaren van de werknemer. Voor elk dienstjaar ontvangt de werknemer een derde van zijn reguliere maandsalaris. Dit geldt voor de dienstjaren tot aan het moment van ziekte, de dienstjaren tijdens ziekte tellen hierbij niet mee.

Het laatstverdiende salaris van de werknemer

Daarnaast wordt gekeken naar het laatstverdiende salaris van de werknemer voordat hij of zij ziek werd. Dit salaris wordt gebruikt als basis voor de berekening van de transitievergoeding.

Maximum transitievergoeding

Er geldt bovendien een maximum voor de transitievergoeding, ook na 2 jaar ziekte. Dit maximum wordt jaarlijks geïndexeerd en is afhankelijk van het jaar waarin het dienstverband eindigt.

Joosten Advocaten ondersteunt of adviseert u

Kortom, de hoogte van de transitievergoeding na twee jaar ziekte wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren tot aan de ziekte, het laatstverdiende salaris vóór de ziekte en eventuele wettelijke maximumbedragen. Heeft u ondersteuning of advies nodig op het gebied van transitievergoeding? Neem contact op met een advocaat van Joosten Advocaten.