Als u letsel heeft opgelopen door een ander, heeft u recht op een schadevergoeding.

U kunt tot vijf jaar na het ontstaan van het letsel een letselschadevergoeding opeisen. Bij verkeersongevallen is dat in principe drie jaar. Ook gelden er bepaalde uitzonderingen waardoor de termijn slechts één jaar is.

Schadevergoeding claimen bij letselschade

Meestal is de tegenpartij voor aansprakelijkheid verzekerd en handelt de verzekeraar uw schadevergoeding af.

Om uw schade vast te stellen moet de verzekeraar een vergelijking maken tussen uw situatie vóór en na het incident. Dit is lastig als nog niet bekend is wat uw toekomstplannen waren. Misschien volgde u nog een opleiding of was u vlak voor het ongeval ontslagen wegens een reorganisatie. Dan is het de vraag hoe uw leven zonder het letsel was verlopen. Dit wordt meestal door deskundigen onderzocht.

Voorbeeld: vergelijking voor en na het letsel

Voor ongevalNa ongeval
Werk100% salaris, dertiende maand, auto van de zaak, pensioenopbouw70% salaris omdat u ziek bent, geen dertiende maand, eigen auto, lagere pensioenopbouw
Huishoudenzelf het huishouden doenhuishoudelijke hulp
Medische kostengeen medische kosteneigen risico zorgverzekering, medicijnkosten, fysiotherapie
Verlies zelfwerkzaamheidzelf woning schilderen, zelf tuinonderhoud doenhulp van familie, tuinman en schilder inschakelen
Smartengeldsporten, verre reizen maken, hobby’simmobiel, pijn, verdriet, hobby’s niet meer mogelijk, verminderde levensvreugd

Hoogte letselschadevergoeding

De letselschadevergoeding is opgebouwd uit verschillende schadeposten.

Het totale bedrag dat aan schadevergoeding wordt uitgekeerd is per geval verschillend en afhankelijk van de ernst van uw letsel, het verloop van uw herstel, de gevolgen op uw werk of in het huishouden, de gemaakte kosten enzovoort.

Schadeposten

Veel voorkomende schadeposten zijn:

Bekijk hier een overzicht van 25 veel voorkomende schadeposten met toelichting »

De hoogte van uw schadevergoeding wordt berekend op basis van uw letsel en uw specifieke situatie. Geen enkele letselschadezaak is hetzelfde.

Sommige schadeposten zijn minder vanzelfsprekend, maar moet de verzekeraar toch vergoeden. U kunt denken aan:

Schadestaat

Uw letselschade advocaat zet alle schadeposten op een rij in een schadeoverzicht. Dit heet een schadestaat.

Om de schadestaat te onderbouwen zijn zo veel mogelijk bewijsstukken nodig, waaronder nota’s, offertes, loonstroken enzovoort.

Ook de schade die in de toekomst zal ontstaan wordt meegenomen. Dit gebeurt meestal in de eindfase van uw letselschadezaak. Eerst moet duidelijk worden welk letsel u heeft en hoe zich dit in de toekomst zal ontwikkelen.

Smartengeld

Het smartengeld is ook onderdeel van uw totale schadevergoeding.

Smartengeld is een compensatie voor de geestelijke schade en de verminderde levensvreugde doordat u bijvoorbeeld lange ziekenhuisopnames heeft gehad, niet meer uw hobby’s en sporten kunt uitoefenen, geen vrijwilligerswerk meer kunt doen of geen reizen kunt maken. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van uw letsel en herstel, maar ook bijvoorbeeld uw leeftijd kan meetellen.

Meer over smartengeld »

Afkoopsom

De meeste letselschadezaken worden afgekocht. Dit betekent dat u in één keer de totale schadevergoeding, ook voor de toekomst, krijgt uitgekeerd.

In de afkoopsom worden alle kansen en risico’s meegewogen, bijvoorbeeld de kans dat u in de toekomst arbeidsongeschikt raakt door een verergering van uw klachten.

Als het te risicovol is om de letselschadezaak definitief af te handelen, kunt u ook om een voorbehoud vragen. Zo kunt u achteraf alsnog een hogere vergoeding krijgen als blijkt dat uw klachten zijn verergerd en de schade daardoor hoger is geworden.

Belastinggarantie

De verzekeraar keert de letselschadevergoeding netto uit. U hoeft hier dus geen inkomstenbelasting over te betalen.

Wél moet u uw vermogen en dus ook de schadevergoeding opgeven in Box 3 voor een vermogensrendementsheffing. Hier kan rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Er kan bij de belastingdienst een fout worden gemaakt waardoor toch inkomensbelasting wordt geheven over uw schadevergoeding. Het is daarom raadzaam om bij de afhandeling van uw zaak om een belastinggarantie te vragen. Met deze garantie kunt u het probleem met de belastingdienst door de verzekeraar laten oplossen.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.