Smartengeld en de aangifte inkomstenbelasting

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die u oploopt door toedoen van een ander. Denk hierbij aan emotioneel leed en psychische schade door een ongeval.

De hoogte van smartengeld kan, zeker bij ernstig letsel, oplopen. Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting over deze schadevergoeding? Moet u belasting betalen over smartengeld? Het antwoord hierop is niet eenduidig.

In principe hoeft u geen belasting te betalen over smartengeld, maar dit hangt wel af van de hoogte ervan. 

Smartengeld en belasting

Smartengeld wordt niet gezien als bron van inkomsten, maar als vergoeding van schade en daarom hoeft er in principe geen inkomstenbelasting over te worden geheven.

Box 1

Dit betekent dat u deze schadevergoeding niet op hoeft te geven bij box 1 van de aangifte inkomstenbelasting.

Box 3

Wél moet u uw vermogen en dus ook de schadevergoeding opgeven in box 3 voor een vermogensrendementsheffing.

Deze belasting moet u betalen als uw vermogen door de hoogte van de schadevergoeding of in combinatie met andere spaargelden, boven de vrijstellingsgrens uitkomt.

U dient uw gehele vermogen aan te geven in box 3. Het heffingsvrije vermogen is in 2021 € 50.000 per belastingbetaler.

Smartengeld wordt soms toch gezien als inkomen

Hoewel smartengeld in de meeste gevallen niet gezien wordt als inkomen, zijn er uitzonderingen. Namelijk als de schadevergoeding afkomstig is van een ongevallenverzekering die een werkgever heeft afgesloten voor haar werknemers. Bijvoorbeeld omdat er bepaalde veiligheidsrisico’s zijn verbonden aan het werk dat werknemers dienen te verrichten.

Indien hier letselschade uit voortvloeit waar smartengeld voor wordt uitgekeerd, wordt dit gezien als inkomsten uit arbeid.

Meestal wordt bij de uitbetaling van de schadevergoeding de inkomstenbelasting al ingehouden en ontvangt u de vergoeding dus netto. U hoeft in dat geval de schadevergoeding niet meer op te geven in box 1. Maar in sommige gevallen wordt de ongevallenuitkering bruto uitbetaald en moet u deze dus wel opgeven. Dit zal blijken uit de uitkeringsbrief die u van de verzekeraar ontvangt.

Compensatie in vaststellingsovereenkomst

Er kan bij de belastingdienst een fout worden gemaakt waardoor toch inkomensbelasting wordt geheven over uw schadevergoeding. Het is daarom verstandig om daar in de vaststellingsovereenkomst goede afspraken over vast te laten leggen.

Een goede letselschadeadvocaat kan u hierbij helpen. Deze zal ervoor zorgen dat de verzekeraar een belastinggarantie afgeeft. Met deze garantie kunt u het probleem met de belastingdienst door de verzekeraar laten oplossen.

Letselschadeadvocaat bij u in de buurt

Wilt u meer informatie over smartengeldvergoeding? Of bent u benieuwd waar u recht op heeft?

Joosten Advocaten staat u graag te woord. We hebben vestigingen en bezoekadressen door heel Nederland en zijn dus altijd bij u in de buurt. Neem contact op voor meer informatie.