Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

De Hoge Raad heeft op 30 maart 2018 een belangrijke uitspraak gedaan. Zo oordeelde de Hoge Raad dat werkgevers hun werknemers soms ook een transitievergoeding moeten betalen bij een ontslag op staande voet. Zelfs wanneer dit ontslag op staande voet volkomen terecht gegeven is.

Waarom is de uitspraak opmerkelijk? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.

Ontslag op staande voet

De wet biedt werkgevers de mogelijkheid een werknemer op staande voet te ontslaan, wanneer er sprake is van een dringende reden. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer heeft gestolen van de werkgever, of wanneer de werknemer dronken op zijn werk verschijnt. Wordt de werknemer op staande voet ontslagen, dan vervalt per direct zijn recht op salaris en kan de werknemer meestal geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

Transitievergoeding

De wet bepaalt ook dat wanneer een werknemer die 2 jaar of langer in dienst is geweest, bij ontslag recht heeft op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Op deze hoofdregel geldt echter een belangrijke uitzondering. De werkgever hoeft namelijk geen transitievergoeding te betalen, wanneer de werknemer is ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

In de onderstaande video legt gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen uit waar u rekening mee moet houden bij transitievergoedingen.

Ontslag op staande voet + transitievergoeding

Bij het lezen van het bovenstaande, ligt de conclusie voor de hand dat wanneer een werknemer terecht op staande voet wordt ontslagen, de werknemer geen aanspraak kan maken op de transitievergoeding. Meestal is dat ook zo.

Toch heeft de Hoge Raad nu duidelijk gemaakt dat dit niet altijd het geval is. Er zijn situaties denkbaar waarbij een werknemer terecht op staande voet wordt ontslagen, maar niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Bijvoorbeeld bij verslavingsproblematiek. Een verslaving van de werknemer zorgt er soms voor dat niet langer van de werkgever kan worden gevergd de werknemer in dienst te houden. Maar dat betekent volgens de Hoge Raad niet automatisch dat de werknemer ook ernstig verwijtbaar heeft gehandeld: doordat de werknemer gebukt gaat onder een verslaving, kan hem soms geen ernstig verwijt worden gemaakt.

Het is dus wel ernstig wat de werknemer heeft gedaan, maar het valt hem niet te verwijten. De werknemer kan niet in dienst blijven, maar krijgt wel een ontslagvergoeding mee.

Conclusie

Bent u op staande voet ontslagen? Dan is het raadzaam op korte termijn juridisch advies in te winnen bij onze arbeidsrechtadvocaat. Mogelijk is het ontslag aan te vechten. Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt bovendien dat zelfs wanneer het ontslag op staande voet niet aan te vechten is, u in sommige gevallen toch aanspraak kan maken op de transitievergoeding.

Arbeidsadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Heeft u vragen over dit artikel? Of wordt u zelf met ontslag bedreigd? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen. U kunt hem bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.