Burn-out: kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Steeds meer mensen hebben last van burn-out klachten: in 2022 had 1 op de 6 werknemers een burn-out en dit lijkt alleen maar toe te nemen. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom iemand een burn-out kan hebben, bijvoorbeeld door omstandigheden in de privésituatie.

Maar wat als de werkomgeving ervoor heeft gezorgd dat u een burn-out heeft? Kunt u dan uw werkgever aansprakelijk stellen? In sommige situaties is dit mogelijk. We vertellen u meer.

Goed werkgeverschap en zorgplicht werkgever

Op uw werkgever rust een zorgplicht. Dit is vastgelegd in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat opgenomen dat een werkgever zich moet houden aan goed werkgeverschap. Dit houdt in dat de werkgever verplicht is om een goede werksituatie te creëren voor de werknemer, dus een gezonde en veilige werkplek met fatsoenlijke apparatuur, degelijke werktijden met pauzes en recht op vakantiedagen.

De werkgever is dus verantwoordelijk voor een goede werksituatie. Daarbij hoort niet alleen het voorkomen van fysieke schade zoals letselschade door een bedrijfsongeval, maar ook psychische schade zoals een burn-out. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt. Bij de een kan namelijk iets fysiek tot uiting komen, terwijl dat bij de ander mentaal is.

Werkgever aansprakelijk stellen voor psychische schade

U kunt dus uw werkgever aansprakelijk stellen voor psychische schade. Hiervoor heeft u wel bewijs nodig dat uw opgelopen psychische schade daadwerkelijk door uw werkomgeving en uw werkgever komt. U zult dus aan moeten tonen dat u schade heeft opgelopen door het uitoefenen van uw werkzaamheden en dat u ook niet meer in de gelegenheid bent dat te doen.

Er zijn strenge eisen gesteld aan het aanvoeren van het bewijs voor een burn-out. Er moet een duidelijk verband zijn tussen uw opgelopen ziekte en uw werk. Daarmee dient u aan te tonen dat uw burn-out niet het gevolg is van uw privéomstandigheden, maar echt ontstaan is door, of op uw werk.

Psychische schadevergoeding

Als uit het bewijs blijkt dat er sprake is van een langdurige werkomgeving waarin het mogelijk is geweest voor u om burn-out te raken, dan kunt u succesvol uw werkgever aansprakelijk stellen en een psychische schadevergoeding eisen.

Arbeidsrechtadvocaat bij burn-out

Bent u burn-out geraakt door uw werkomgeving? Of heeft u vragen over het voeren van een bewijslast voor psychische schade? We ondersteunen u graag.

Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten in Utrecht en Amsterdam. Wij helpen u graag.