Loonregres: wat houdt dit in?

Ellis Goyarts Advocaat letselschade

Wanneer u als werknemer letselschade oploopt en arbeidsongeschikt raakt, lijdt uw werkgever ook schade. Deze financiële schadepost wordt loonregres genoemd.

De loonschade (het loonregres) is enkel de schade voor de werkgever. U, als slachtoffer, hoeft hier niet in te bemiddelen. Ook valt een eventuele vermindering van uw eigen inkomsten niet onder het loonregres voor een werkgever.

Wanneer is loonregres van toepassing?

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of fout veroorzaakt door een aansprakelijke gestelde partij, kan uw werkgever deze partij aansprakelijk stellen voor de schade die geleden wordt door het doorbetalen van uw salaris.

Loonregres is dus de loonschade die uw werkgever oploopt door uw letsel. Uw werkgever moet, als gevolg van uw letsel, uw salaris doorbetalen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Dit loonregres is dus onderdeel van de schade die uw letsel tot gevolg heeft.

Hoe hoog is loonregres

Wat de hoogte van het loonregres is, is afhankelijk van uw salaris en de duur van uw arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is verplicht om de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid uw salaris (gedeeltelijk) door te betalen. Uw brutoloon valt dan onder loonregres voor de werkgever.

Ook de kosten die uw werkgever maakt ten behoeve van uw re-integratie zijn te verhalen als onderdeel van het loonregres. Dit gaat niet alleen om eventueel benodigde aanpassingen op de werkvloer of omscholing, maar ook om administratiekosten en het opstellen van plannen.

Loonregres verhalen

Uw werkgever verhaalt de schade op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Hier heeft u, als slachtoffer, niet mee van doen.

Het is wel belangrijk dat u, als slachtoffer, vast laat stellen dat de partij die u aansprakelijk acht voor uw schade, ook werkelijk de veroorzaker van de schade is. Dit kunt u doen met hulp van een letselschadeadvocaat.

Wat valt niet onder loonregres?

Een werkgever kan uw nettoloon, de kosten gemoeid met re-integratie en kosten voor administratie verhalen. De betaalde premie en belastingen en doorbetaald loon dat reeds door een ziekengeldverzekeraar is vergoed kunt u niet verhalen op de aansprakelijke partij.

Het eigen risico dat uw werkgever verliest bij de ziekengeldverzekeraar is wel te verhalen op de aansprakelijke partij.

Letselschade en arbeidsrecht

Heeft u een vraag over schadeposten bij letselschade, uw rechten als slachtoffer of uw rechten als werknemer?

Joosten Advocaten heeft een team van advocaten gespecialiseerd in letselschade en arbeidsrecht. Wij komen op voor de rechten van slachtoffers en werknemers. Kunt u bijstand gebruiken, of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze experts.