Met een advocaat maken burgers meer kans bij de bestuursrechter

Marcel Reus

Burgers die willen procederen bij de bestuursrechter hoeven zich niet te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Zij mogen ook zelf procederen.
De overheid wil op deze manier voorkomen dat burgers veel kosten moeten maken.

Uit het proefschrift van Adriaan Mallan blijkt echter dat door het ontbreken van juridische kennis bij de burger het toch vaak beter is om een advocaat in te schakelen.

De bestuursrechter lijkt namelijk geen rekening te houden met het ontbreken van die juridische kennis bij de burger zo valt uit verschillende uitspraken af te leiden.
Zo mag een burger in de beroepsfase bij de bestuursrechter niet tegen onderdelen van een besluit opkomen als hij deze niet ook in de bezwaarfase aan de orde heeft gesteld.
Ook beoordeelt de bestuursrechter meestal niet of de beslissingen van bestuursorganen ook rechtmatig zijn.

Het is daarom in de meeste gevallen toch beter om een advocaat in te schakelen. Hij of zij weet waarop de bestuursrechter het bezwaar en/of het beroep beoordeelt en dus welke gronden er in een specifiek geval aangevoerd moeten worden.
Door een advocaat in te schakelen maken burgers meer kans bij de bestuursrechter.

Indien u het niet eens bent met een beslissing in het kader van de WIA, ZW of WW en bezwaar of beroep wilt aantekenen, zou u één van onze advocaten kunnen inschakelen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor voor advies of meer informatie.