Privacy zieke werknemers geschonden door Verzuimreductie

Marcel Reus

Het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland (Verzuimreductie) heeft de privacy van zieke werknemers geschonden. Het bedrijf heeft antwoorden van werknemers op medische vragen doorgegeven aan de werkgever. Dit is wettelijk verboden.

Bedrijven zoals Verzuimreductie worden door de werkgever ingeschakeld om het verzuim terug te dringen. Zieke werknemers moeten zich ziek melden bij deze verzuimbedrijven. De medewerkers van het callcenter van het verzuimbedrijf stellen vervolgens een aantal medische vragen aan de werknemer over zijn ziekte. De gegeven antwoorden worden opgenomen in een dossier.  In het programma Zembla is aan de orde gekomen dat de gegevens in de dossiers van Verzuimreductie aan de werkgever zijn doorgegeven. Zelfs bedrijfsartsen mogen niet zomaar dergelijke dossiers/gegevens met de werkgever delen.

Het college Bescherming Persoonsgegevens gaat naar aanleiding van het bovenstaande onderzoek doen naar de werkwijze van Verzuimreductie. Verzuimreductie geeft aan alleen gegevens te verstrekken als daar toestemming voor is gegeven. Ook geeft zij aan te werken met hbo-opgeleide callcentermedewerkers.

Veel bedrijfsartsen maken zich zorgen over de toename van het aantal commerciële verzuimbedrijven. Vaak moeten mensen zonder medische kennis bepalen of een werknemer ziek is dan wel weer kan gaan werken. Ook bij het FNV komen al langer klachten binnen over verzuimbedrijven. Werknemers geven bijvoorbeeld aan dat een ziekmelding niet wordt geaccepteerd.

Wilt u meer weten over het bovenstaande of heeft u andere vragen over uw rechten en plichten bij ziekte, neem dan contact met ons op.