Schade opgelopen door een dienstongeval, wat nu?

Ellis Goyarts Advocaat letselschade

Als er gesproken wordt over een dienstongeval, dan heeft dit betrekking op een ambtenaar die tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden een ongeluk overkomt.

Bent u ambtenaar en heeft u schade opgelopen door een dienstongeval? Dan kunt u in deze blog lezen waar u recht op heeft en hoe u schadevergoeding kunt claimen.   

Werkgever meestal aansprakelijk

Net als bij een arbeidsongeval, is een werkgever meestal aansprakelijk voor een dienstongeval.

Voorbeelden van dienstongevallen zijn:

  • Een politieagent raakt gewond bij een achtervolging.
  • Een vuilnisman valt door gladheid en loopt letselschade op tijdens het ophalen van vuilnis.
  • Een ambulancemedewerker raakt gewond door een verkeersongeval tijdens het ambulancevervoer.

De werkgever heeft een strenge zorgplicht naar zijn werknemers. Zo moet hij zorgen voor een goede werkomgeving, maar ook voor verantwoorde kleding voor bepaalde situaties.

Zo dient de werkgever van een vuilnisman bij winterse weersomstandigheden te zorgen voor schoenen die bestendig zijn tegen gladheid. In een uitspraak uit 2013 werd een werkgever aansprakelijk gehouden voor een dienstongeval ten gevolge van winterse gladheid. Volgens de rechter had de werkgever zijn zorgplicht geschonden door geen gladheidsbestendig schoeisel te verstrekken.

Het zal lastig worden voor de ambtenaar om te bewijzen dat hij volledig aan de zorgplicht heeft voldaan. Vandaar dat in de praktijk de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk kan worden gehouden.

Rechtspositionele voorzieningen

Sommige ambtenaren, zoals politieagenten of medewerkers van het Rode Kruis, hebben recht op zogenaamde rechtspositionele voorzieningen als zij letsel oplopen door buitengewone werkzaamheden. Deze ambtenaren zijn volgens de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders aangewezen als rampbestrijders.

Bij een dienstongeval heeft het slachtoffer dan recht op bijvoorbeeld:

  • Loondoorbetaling tot de pensioenleeftijd
  • Vergoeding voor ziektekosten
  • Smartengeld

Als een ambtenaar letselschade oploopt en de schadevergoeding vloeit niet rechtstreeks voort uit op de ambtenaar van toepassing zijnde rechtspositionele voorschriften, dan heeft hij mogelijk recht op een schadevergoeding van de werkgever.

Eigen schuld ambtenaar

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van de werkgever of instantie, mag er geen sprake zijn van eigen schuld door opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.

Is dit niet het geval, dan is het vervolgens aan de werkgever de taak om te bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om de schade te voorkomen. Door de zware zorgplicht zal een werkgever in veel gevallen niet onder haar aansprakelijkheid uitkomen.

Letselschadeadvocaat

Heeft u een dienstongeval meegemaakt? Neem dan meteen contact op met een van de letselschadeadvocaten van Joosten Advocaten.

Wij staan klaar om u te helpen en regelen de zaak rechtstreeks met de verzekeraar van uw werkgever. We streven altijd naar een maximale schadevergoeding.