Schade tijdens thuiswerken: is de werkgever aansprakelijk?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Thuiswerken en hybride werken is inmiddels de norm geworden voor veel bedrijven. Hoewel deze vorm van werken veel voordelen biedt, zoals minder reistijd en meer flexibiliteit, roept het ook vragen op over de aansprakelijkheid van werkgevers. 

Want wat zijn de rechten en plichten van werkgevers als het gaat om de veiligheid en gezondheid van thuiswerkende werknemers? En is een werkgever verantwoordelijk als een werknemer schade oploopt tijdens het thuiswerken? 

Plichten van de werkgever

De werkgever heeft veel verplichtingen, zo ook de zorgplicht. Dit betekent onder andere dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit geldt zowel voor de fysieke werkplek op kantoor als voor de thuiswerkplek van de werknemer.

Bij thuiswerken heeft de werkgever dan ook nog steeds de plicht om te zorgen voor een goede werkplek. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor een ergonomisch verantwoorde werkplek en de nodige apparatuur beschikbaar moet stellen om het werk goed uit te kunnen voeren.

Om schade vooraf zoveel mogelijk te voorkomen is het verstandig om als werkgever een duidelijk thuiswerkbeleid op te stellen en deze met de werknemers te bespreken. Op deze manier zijn de werknemers geïnformeerd over de risico’s van het thuiswerken en de nodige voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden om deze risico’s te vermijden.

Ook moet de werkgever controleren of de werknemer voldoende pauzes neemt en op gezette tijden rust. Het niet naleven van deze plichten kan leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever wanneer de werknemer schade oploopt tijdens werktijd thuis.

Schade opgelopen tijdens thuiswerken, wat nu?

Wanneer een werknemer schade oploopt tijdens het thuiswerken moeten er verschillende stappen worden gezet. Ten eerste moet de werknemer de werkgever op de hoogte stellen van de schade en de omstandigheden waaronder deze is opgetreden.

Vervolgens moet de werkgever onderzoeken wat er precies is gebeurd en welke maatregelen er genomen kunnen worden om verdere schade te voorkomen. Het is belangrijk dat de werkgever ook onderzoekt of de werknemer zich aan de instructies voor het thuiswerken heeft gehouden. Dit kan soms lastig te bepalen zijn. 

Wanneer de werknemer schade oploopt tijdens werktijd, is in principe de werkgever altijd aansprakelijk. Indien de schade te wijten is aan nalatigheid of onzorgvuldigheid van de werknemer, kan de werknemer zelf aansprakelijk worden gesteld. Een goed opgesteld en gecontroleerd thuiswerkbeleid kan de werkgever hierin van bewijsmateriaal voorzien. 

Juridisch advies nodig? 

Bij het claimen van schadevergoeding na het oplopen van letselschade komt veel kijken. Een letselschade advocaat kan u hierbij volledig ontzorgen en beschikt over de nodige kennis en expertise om ervoor te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

In veel gevallen zijn de diensten van een letselschade advocaat kosteloos voor het slachtoffer. Heeft u tijdens het (thuis)werken letselschade opgelopen? Een letselschadeadvocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak.