Mag een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek doen?

Frans Joosten Advocaat letselschade, verzekeringsrecht en arbeidsrecht, oprichter

In een zaak van het Centraal Medisch Tuchtcollege (gepubliceerd 18-5-2012) wordt nog eens herhaald dat lichamelijk onderzoek uitsluitend mag plaatsvinden met toestemming van de patiënt.

Lichamelijk onderzoek door bedrijfsarts

Een bedrijfsarts die een werkneemster zag wegens burnoutklachten wilde haar borsten onderzoeken. Daarmee ging hij te ver, gezien art 7:450 Burgerlijk Wetboek.

Er is altijd toestemming nodig

Iedere arts, dus ook een bedrijfsarts is gerechtigd om lichamelijk onderzoek uit te voeren bij een patiënt. Echter, daarbij is altijd toestemming nodig van de patiënt of werknemer en is hij/zij nooit verplicht om zich te laten onderzoeken. Weest u zich daarvan bewust.

De arts dient zich te beperken tot zijn deskundigheidsgebied en het onderzoek door de (bedrijfs)arts moet in redelijke verhouding staan tot het doel (namelijk arbeidsongeschikt of niet), terwijl daarbij de minst belastende methode gehanteerd moet worden.

Laat u altijd adviseren

Hebt u te maken met een situatie als deze? Neem dan vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat.

Wij weten wat uw rechten en plichten zijn en kunnen u bijstaan in een geschil of eventuele gerechtelijke procedure.