Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en een ontslagvergoeding?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Wanneer een werknemer ontslagen wordt, heeft hij of zij recht op een vergoeding. Er wordt hierbij gesproken over een ontslagvergoeding of een transitievergoeding. Voor veel mensen lijken deze begrippen op elkaar, maar er zijn belangrijke verschillen tussen beide. In dit blog gaan we dieper in op de betekenissen van een ontslagvergoeding en een transitievergoeding en de verschillen hiertussen. 

Wat is een ontslagvergoeding?

Wanneer een werknemer wordt ontslagen, kan een ontslagvergoeding worden toegekend. Een ontslagvergoeding staat ook wel bekend als een gouden handdruk, en is een financiële vergoeding die de werknemer ontvangt als compensatie voor het verlies van zijn of haar baan. Dit type vergoeding is niet wettelijk verplicht en wordt meestal bepaald in de onderhandelingen tussen de werkgever en werknemer, of kan voortkomen uit een bepaling in de arbeidsovereenkomst.

De hoogte van een ontslagvergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals:

  • de lengte van het dienstverband
  • het salaris van de werknemer
  • de reden van het ontslag

In sommige gevallen kan de ontslagvergoeding ook afhankelijk zijn van de mate van verwijtbaarheid van de werkgever.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een soort ontslagvergoeding. In tegenstelling tot de ontslagvergoeding is de transitievergoeding wettelijk verplicht in Nederland. De transitievergoeding is in het leven geroepen met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015. Het doel van deze vergoeding is om de financiële gevolgen van ontslag voor de werknemer te verzachten en de overgang naar ander werk te vergemakkelijken.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar.

Er geldt overigens wel een maximale transitievergoeding.

Verschil ontslagvergoeding en transitievergoeding

Er is een aantal belangrijke verschillen tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding. We zetten de belangrijkste verschillen op een rij:

OntslagvergoedingTransitievergoeding
Wettelijke verplichtingVrijwillige afspraak tussen werkgever en werknemerWettelijk verplicht
BerekeningsmethodeOnderhandelbaar en afhankelijk van verschillende factorenBerekening volgens vaste methode op basis van dienstjaren en maandsalaris
DoelTer compensatie voor het verlies van baanTer ondersteuning bij overgang naar ander werk

Neem contact op met Joosten Advocaten

Het helder begrijpen van de termen transitievergoeding en ontslagvergoeding is cruciaal voor een soepele afhandeling van ontslagzaken en het waarborgen van de rechten en plichten van beide partijen.

Heeft u juridisch advies nodig rond ontslagzaken of wilt u meer te weten komen over uw rechten en plichten als werkgever of werknemer? Neem contact op met Joosten Advocaten.