Arbeidsrechtelijke problemen door een relatie met een collega

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Uit onderzoek is gebleken dat er op het werk vaak relaties tussen collega’s ontstaan. Liefdesrelaties maar ook vriendschappen. Door het hebben van een relatie op de werkvloer kunnen echter wel problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als de relatie spaak loopt.

Recht op privacy

Hoofdregel is dat een werkgever niets te zeggen heeft over de persoonlijke relaties van het personeel. Grondwettelijk is het recht op privacy geregeld.

Soms zijn er echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de relatie de werkgeversbelangen schaadt, bijvoorbeeld omdat er door de relatie een onwerkbare situatie ontstaat.

Arbeidsconflict

Als een relatie tot een arbeidsconflict leidt en een rechtszaak tot gevolg heeft, dan gaat de rechter in eerste instantie uit van het recht op privacy. Als echter blijkt dat er door de relatie een onwerkbare situatie is ontstaan, kan tot ontslag worden overgegaan. Bijvoorbeeld als een leidinggevende een relatie met een ondergeschikte heeft en dat niet aan de werkgever heeft gemeld.

Een ander voorbeeld is als een werknemer een liefdesrelatie is aangegaan met de vrouw van zijn baas. Ook dan kan de relatie tot ontslag leiden.

Onze arbeidsrechtsadvocaat Pierre van Geffen heeft voor nu.nl een aantal vragen beantwoord over dit onderwerp. Wilt u het artikel nalezen, klik dan hier.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.