Bedrijfsongevallen in de bouw sterk toegenomen

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

De economie trekt aan en de bouwproductie stijgt. Hierdoor neemt het aantal bedrijfsongevallen in de bouw sterk toe. Dit was vooral zichtbaar in de weken vóór de vakantie, waarin er op veel bouwplaatsen extra hard werd gewerkt voordat het werk een aantal weken stil kwam te liggen.

Arbeidsongevallen in de bouw

De drie belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen in de bouw zijn:

  1. vallen van hoogte of struikelen
  2. getroffen worden door voorwerpen, producten of andere onderdelen
  3. contact met machines, gereedschap en voertuigen op de bouwplaats

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) maakt zich zorgen over de stijging van het aantal ongelukken op de werkvloer. De afhandeling van de ongelukken kost tijd en die tijd kan de inspectie nu niet besteden aan de veiligheidscontroles van bedrijven, die juist hard nodig zijn. Een groot aantal bedrijven in Nederland blijkt niet over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie te beschikken en vult haar eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ongevallen dus onvoldoende in. Bijna de helft van de ongevallen waarvoor een meldingsplicht geldt, wordt niet bij de Inspectie SZW gemeld.

Zorgplicht werkgever

Volgens de wet heeft de werkgever een grote zorgplicht. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving, door bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken aan het personeel en valgevaar te voorkomen door steigers, dakranden of ladders te beveiligen. De werkgever moet bovendien zorgen dat machines op de werkvloer veilig zijn en frequent worden gekeurd. Ook moet hij instructies geven aan het personeel en er op toezien dat deze worden nageleefd. Veel arbeidsongevallen blijken te gebeuren door routine. Juist hiermee moet een werkgever extra rekening houden.

De werkgever is meestal aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, ook als dit is veroorzaakt door een collega of er sprake is van eigen schuld of onoplettendheid.

Contact

Heeft u een bedrijfsongeval meegemaakt? Neem dan meteen contact op met een van onze letselschadeadvocaten. Joosten Advocaten regelt de zaak rechtstreeks met de verzekeraar van uw werkgever en zorgt voor een maximale schadevergoeding.