Bijstandsuitkering en letselschadevergoeding: let op deze 3 aandachtspunten

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Volgens de Participatiewet (voorheen de Wet Werk en Bijstand) kan een Nederlandse inwoner met een bepaald vermogen aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Als er sprake is van letselschade en het slachtoffer ontvangt een vergoeding, dan kunnen er wat dingen veranderen. In dit artikel zullen drie aandachtspunten worden genoemd waarmee rekening moet worden gehouden in het geval van een bijstandsuitkering en een letselschadevergoeding.

1. Uitgaven

Het doel van de schadevergoeding bepaalt of uw bijstandsuitkering wordt gekort wanneer u een schadevergoeding ontvangt. Als dit geld is bedoeld om gemaakte (ziekte)kosten te vergoeden, dan vindt er geen korting plaats. Ook een smartengeldvergoeding heeft over het algemeen geen invloed op uw uitkering. Echter, als de schadevergoeding betrekking heeft op inkomensverlies, dan kan uw bijstandsuitkering worden teruggevorderd of stopgezet.

2. Beleid

Elke gemeente heeft haar eigen beleid als het gaat om deze kwestie. De ene gemeente zal flexibeler omgaan met een schadevergoeding dan de andere. Om er zeker van te zijn dat u geen risico loopt, of om juridisch advies te ontvangen, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde letselschade advocaat van Joosten Advocaten.

3. Andere uitkeringen of toeslagen

De meeste uitkeringen worden niet beïnvloed door een eventuele schadevergoeding. Er is echter wel een aantal uitkeringen of toeslagen waar rekening mee moet worden gehouden. Als u als aanvulling op een AOW-uitkering een AIO-uitkering ontvangt, dan zal deze beïnvloed worden. Daarnaast kunnen toeslagen die gebonden zijn aan uw vermogen ook vervallen op het moment dat u een schadevergoeding ontvangt en dus over vermogen beschikt. Dit kan extra schade opleveren die moet worden meegenomen bij de vaststelling van uw schadevergoeding.

Meer informatie over letselschade en schadevergoeding? Neem contact op met een letselschade advocaat van Joosten Advocaten.