De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): wat houdt dit in?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. In deze blog leest u wat deze wet inhoudt.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wnra zal ervoor zorgen dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken wordt met die van werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren vallen nu nog onder het ambtenarenrecht, maar dit gaat dus veranderen.

Net als werknemers vallen ambtenaren straks onder het private arbeidsrecht. De nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren met uitzondering van:

  • Politie en defensie
  • Politieke ambtsdragers
  • Officieren van justitie en rechters

Belangrijkste wijzigingen door Wnra

Door de Wnra gaan de volgende zaken veranderen:

1. Aanstelling wordt arbeidscontract

De aanstelling voor ambtenaren verdwijnt en wordt vervangen door een arbeidscontract. Bij ambtenaren die al in dienst zijn, gebeurt dit automatisch. Ambtenaren die op een functie worden aangesteld, krijgen vanaf 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst.

2. Ontslagrecht gaat gelden

Ambtenaren genieten nu nog van een afwijkende ontslagprocedure. Door dit gesloten ontslagstelsel kunnen ambtenaren alleen ontslagen worden op gronden die in het ambtenarenrecht worden genoemd. Door de Wnra vallen ambtenaren straks onder het normale ontslagrecht. Dit houdt het volgende in:

3. CAO-recht gaat gelden

Ambtenaren krijgen straks te maken krijgen met collectieve arbeidsrechtovereenkomsten. Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden namelijk vervangen door een cao.

Er is nu nog sprake van een overeenstemmingsvereiste. Dit houdt in dat er een overeenstemming moet worden bereikt met de werkgever en een meerderheid van de vakcentrales over de geldende arbeidsvoorwaarden. 

Arbeidsvoorwaarden veranderen niet

De arbeidsvoorwaarden die nu al met ambtenaren zijn afgesproken, zoals salaris en aantal vakantiedagen, veranderen niet door de nieuwe wet.

Arbeidsrechtspecialist

Wilt u meer weten over de Wnra? Of wilt u weten of de nieuwe wet specifieke gevolgen voor u heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.