De Wet Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste gevolgen op een rij

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Op 1 januari 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking gaan treden. Het wetsvoorstel is op 28 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel van de WAB is om de kloof tussen flexwerk en vast werk te verkleinen.

Gevolgen WAB

De nieuwe wet heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag

Werknemers zullen vanaf de eerste dag dat ze in loondienst treden bij een werkgever recht krijgen op transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. De hoogte van de transitievergoeding zal 1/3e maandsalaris bedragen per gewerkt jaar, ongeacht de lengte van het dienstverband.

Momenteel heeft een werknemer pas recht op een transitievergoeding als hij of zij ontslag krijgt na minimaal 2 jaar dienstverband. Daarnaast heeft een werknemer die 10 jaar of langer in dienst is geweest nu nog recht op een verhoogde transitievergoeding van een half maandsalaris per gewerkt jaar.

Meer ruimte voor ontslag

Het zal voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te kunnen ontslaan. Momenteel gelden er acht ontslaggronden die gelden voor een ontbindingsverzoek van de werkgever. Hier zal een negende aan toe worden gevoegd: de cumulatiegrond.

Door de cumulatiegrond is het mogelijk om de ontslaggronden met elkaar te combineren. Nu dient minimaal één van de acht redenen volledig te kunnen worden aangetoond. Met het ingaan van de WAB kan een cumulatie van onvoldragen ontslaggronden voldoende reden zijn voor ontslag.

Om te voorkomen dat werkgevers te makkelijk naar de cumulatiegrond zullen grijpen, kan de rechter besluiten om bovenop de standaard transitievergoeding een extra verhoging van de helft van de transitievergoeding toe te kennen aan de werknemer.

Na drie jaar vast arbeidscontract

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2020 pas na drie jaar recht op een vast arbeidscontract, in plaats van twee jaar zoals nu nog geldt.

Binnen deze drie jaar mag de werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten aanbieden. Om deze ketenregeling te doorbreken, dient minimaal zes maanden tussen twee opeenvolgende arbeidscontracten te zitten.

Meer bescherming voor oproepkrachten

Oproepkrachten moeten vanaf het ingaan van de WAB minimaal vier dagen voor de werkzaamheden worden opgeroepen. Daarnaast krijgen oproepkrachten minimaal drie uur betaald, ook als ze minder uren gewerkt hebben. Na een jaar moet de werkgever een aanbod doen voor een contract voor een vast aantal uur in de week.

Arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers zullen veranderen

Payrollkrachten krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die gewoon in dienst zijn bij de werkgever. De pensioenregelingen voor payrollkrachten veranderen niet.

Lagere WW-premie voor vaste contracten

Tot slot zullen werkgevers een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met vaste contracten, dan voor werknemers met tijdelijke contracten. Het verschil zal ongeveer vijf procent bedragen.

Door deze wijziging hoopt de regering werkgevers te stimuleren om werknemers een vast contract aan te bieden.

Arbeidsrechtspecialist

Heeft u juridische ondersteuning nodig op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Wilt u meer weten over de WAB? Of wilt u weten of de nieuwe wet specifieke gevolgen voor u heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.