Frauduleus handelen bij de verzekeraar komt je duur te staan

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Een moeder botst tegen de geparkeerde Volkswagen van haar zoon terwijl ze de oprit afrijdt. Zij dienen de schade aan de Volkswagen in bij de WA-verzekeraar van de moeder. De zoon heeft bij dezelfde maatschappij ook verzekeringen lopen.

Frauduleus handelen

De verzekeraar laat schaderapporten opstellen waaruit blijkt dat de schade aan de Volkswagen niet is veroorzaakt door een aanrijding, maar door een botsing met een vaststaand object. De verzekeraar meent dat er frauduleus is gehandeld en royeert zowel moeder als zoon als verzekerden. Daarnaast maakt zij melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude. Moeder en zoon zijn het niet eens met deze gang van zaken en gaan naar de rechter om het royement aan te vechten. Wat zegt de rechter?

Rechtbank

De rechtbank vindt dat moeder en zoon onvoldoende gemotiveerd tegen de schaderapporten zijn ingegaan en gaat daarom uit van de juistheid van de rapporten. Moeder en zoon worden in het ongelijk gesteld. Zij zijn het hier niet mee eens en gaan in hoger beroep. Wat zegt het hof?

Hof

Ook het hof concludeert dat de verzekeraar rechtmatig heeft gehandeld. Moeder en zoon hebben de schaderapporten onvoldoende betwist en bovendien geen (tegen)deskundigenrapport overgelegd. De moeder verklaart dat zij nauwelijks meer wat van het ongeval weet. Volgens het hof blijkt uit de feiten dat moeder en zoon frauduleus hebben gehandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.

Verzekeraars doen geregeld onderzoek naar fraude, ook in letselschadezaken. Bepaalde onregelmatigheden in een dossier kunnen bij de verzekeraar vragen opwekken en leiden tot nader onderzoek. Voor een goed verloop van uw letselschadezaak is het belangrijk dat u aan uw letselschade-advocaat de juiste informatie geeft en open bent. De ervaring leert dat slachtoffers zich zorgen maken over zaken die voor de letselschadezaak eigenlijk niet zo relevant zijn. Bespreek met uw advocaat waar u mee zit. Deze is er voor u en heeft een beroepsgeheim.

Heeft u vragen over deze informatie of bent u op zoek naar een gespecialiseerde letselschade-advocaat, neem dan contact met ons op.