Heb ik recht op wettelijke rente op mijn schadevergoeding?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Als u betrokken bent geweest bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen, wilt u uiteraard een rechtvaardige vergoeding ontvangen voor de geleden schade. Soms duurt het lang voordat de verzekeraar uw schade vergoedt. In dat geval heeft u recht op wettelijke rente. In dit blog zullen we uitleggen wanneer de wettelijke rente van toepassing is op letselschadeclaims en wat dit betekent voor u als slachtoffer.

Wat is wettelijke rente?

Voordat we dieper ingaan op de toepassing van wettelijke rente op letselschadeclaims, is het belangrijk om te begrijpen wat wettelijke rente precies inhoudt. Wettelijke rente is de rentevoet die wordt vastgesteld door de overheid en is van toepassing wanneer een schuldenaar (in dit geval de aansprakelijke verzekeraar) in verzuim is met het betalen van een schuld. Het doel van de wettelijke rente is om het slachtoffer te compenseren voor de vertraging in de betaling en de daarmee samenhangende financiële schade.

Wanneer is wettelijke rente van toepassing op letselschadeclaims?

De wettelijke rente is van toepassing op letselschadeclaims wanneer de aansprakelijke verzekeraar in gebreke blijft met het voldoen van de schadevergoeding binnen de gestelde termijn. De aansprakelijke verzekeraar heeft dus (nog) niet voldaan aan een betalingsverplichting, bijvoorbeeld voor het betalen van een voorschot.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u door het ongeval bepaalde kosten maakt die de verzekeraar pas wil vergoeden nadat u heeft bewezen dat uw letsel een gevolg is van het ongeval. Soms gaat hier wat tijd overheen omdat er bijvoorbeeld medische informatie moet worden verzameld of medisch advies moet worden ingewonnen.

Volgens de wet is de aansprakelijke partij verplicht om de letselschadevergoeding te betalen binnen een redelijke termijn nadat de aansprakelijkheid is erkend of is vastgesteld door de rechter. Als de betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt omdat men bijvoorbeeld nog wacht op de medische informatie, treedt de wettelijke rente in werking vanaf de dag waarop de termijn is verstreken.

Hoe wordt de wettelijke rente berekend?

De wettelijke rente wordt berekend als een percentage van het verschuldigde bedrag en kan jaarlijks worden aangepast. De rente wordt berekend over de hoofdsom van de schadevergoeding en kan oplopen naarmate de tijd verstrijkt.

Het belang van tijdige betaling

Het is van groot belang voor slachtoffers van letselschade dat de verzekeraar de schadevergoeding tijdig betaalt. Vertraging in de betaling kan leiden tot financiële problemen voor het slachtoffer, met name als er medische kosten, inkomensverlies en andere schadeposten zijn. Een ervaren letselschadeadvocaat kan ervoor zorgen dat u tijdig een voorschot op de schadevergoeding ontvangt, dan wel aanspraak maakt op wettelijke rente. Met name als u lang op het voorschot of de uiteindelijke schadevergoeding moet wachten, kan de wettelijke rente flink oplopen.

Letselschadeadvocaat Amsterdam

Bij Joosten Advocaten staan onze ervaren letselschadeadvocaten klaar om u te helpen bij het claimen van een rechtvaardige schadevergoeding en het berekenen van de wettelijke rente.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over uw letselschadeclaim en uw rechten als slachtoffer. Wij staan voor u klaar om u door dit proces te begeleiden en u de beste juridische ondersteuning te bieden die u verdient.