Immateriële schade bij letsel: wat valt hieronder

Floortje Bol Juridisch medewerker

Bent u slachtoffer van een ongeval? Dan heeft u recht op een vergoeding van uw schadeposten. U kunt de vergoeding claimen bij de veroorzaker van het ongeval.

Door letsel kunt u materiële schade oplopen. Denk aan inkomensverlies, medische kosten, extra reis- en parkeerkosten etc. Deze schadeposten zijn verhaalbaar op de aansprakelijkhe partij. Ook voor immateriële zaken als verdriet of derving van levensvreugd kunt u een schadevergoeding claimen.

Deze vergoeding maakt uw schade niet minder ernstig, maar kan u wel helpen bij het creëren van de juiste omstandigheden voor herstel.

Wat zijn immateriële schadeposten?

Alle schade die psychisch, emotioneel of geestelijk is valt onder immateriële schade. Immateriële schade is dus niet direct zichtbaar. Bovendien is deze schade vaak lastig in geld uit te drukken.

Belangrijk bij het aantonen van immateriële schade is dat er een aantoonbaar verband moet zijn tussen het ongeval en uw schade. In bepaalde gevallen kan de omgeving ook aanspraak maken op een immateriële schadevergoeding als men direct is geconfronteerd met het ongeval en hierdoor psychische problemen heeft gekregen. Dit heet dan shockschade of affectieschade.

Vergoeding voor immateriële schadeposten

De vergoeding die u voor immateriële schade kunt eisen wordt smartengeld genoemd.  Smartengeld is een vergoeding voor smart of leed.

Voorbeelden van smart of leed waar u een smartengeldvergoeding voor kunt claimen zijn pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde. De aard en de ernst van het letsel bepalen de hoogte van het smartengeld.

Ook andere factoren kunnen bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag een rol spelen, zoals de aard van de aansprakelijkheid.

Wat zijn voorbeelden van immateriële schadeposten?

Onder immateriële schade kunnen diverse zaken vallen. Bijvoorbeeld:

  • Het missen van levensvreugde.
  • Zichtbare littekens waar u zich voor schaamt.
  • Verliezen van sociale contacten.
  • Gevoelens van eenzaamheid.
  • Verminderde kans op het vinden van een partner.
  • Pijnklachten door het ongeluk.
  • Angsten na het ongeluk, zoals niet meer durven autorijden.
  • Het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s.

Hoe kan ik immateriële schadeposten vergoed krijgen?

U kunt een schadeclaim indienen voor uw immateriële schadeposten. Een letselschadeadvocaat van Joosten Advocaten kan u helpen bij claimen van smartengeld en het onderbouwen van de hoogte van de vergoeding. Ook kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van deze schade op uw tegenpartij.

Letselschadeadvocaat

De letselschadeadvocaten van Joosten Advocaten staan u graag bij tijdens het bepalen en verhalen van uw schade.

Hebt u letselschade opgelopen en wilt u een schadevergoeding eisen? Of wilt u een ander probleem aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, ook tijdens avonduren en in het weekend.