Immateriële schade bij letsel: wat valt hieronder?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Bent u slachtoffer van een ongeval en heeft u letsel? Dan heeft u recht op een vergoeding van uw schadeposten. Ook in het geval van immateriële schade, maar wat valt hieronder?

Bij immateriële zaken moet u denken aan verdriet of derving van levensvreugd. Materiële schade kenmerkt zich door inkomensverlies, medische kosten, extra reis- en parkeerkosten etc. Deze schadeposten zijn verhaalbaar op de aansprakelijke partij. U kunt de schadevergoeding claimen bij de veroorzaker van het ongeval.

Immateriële schadevergoeding, ook smartengeld genoemd, maakt uw schade niet minder ernstig, maar kan u wel helpen bij het creëren van de juiste omstandigheden voor herstel.

Wat is immateriële schade?

Alle schade die psychisch, emotioneel of geestelijk is, valt onder immateriële schade. Immateriële schadeposten zijn dus niet direct zichtbaar. Bovendien is deze letselschade vaak lastig in geld uit te drukken.

Belangrijk bij het aantonen van immateriële schade, is dat er een aantoonbaar verband moet zijn tussen het ongeval en uw schade. In bepaalde gevallen kan de omgeving ook aanspraak maken op een immateriële schadevergoeding als men direct is geconfronteerd met het ongeval en hierdoor psychische problemen heeft gekregen. Dit heet dan shockschade of affectieschade.

Vergoeding voor immateriële schadeposten

De vergoeding die u voor immateriële schade kunt eisen wordt smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor smart of leed.

Voorbeelden van smart of leed waar u een smartengeldvergoeding voor kunt claimen zijn pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde. De aard en de ernst van het letsel bepalen de hoogte van het smartengeld.

Ook andere factoren kunnen bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag een rol spelen, zoals de aard van de aansprakelijkheid bij letsel.

Wat zijn voorbeelden van immateriële schadeposten?

Onder immateriële schade kunnen diverse zaken vallen. Bijvoorbeeld:

  • Het missen van levensvreugde.
  • Zichtbare littekens waar u zich voor schaamt.
  • Verliezen van sociale contacten.
  • Gevoelens van eenzaamheid.
  • Verminderde kans op het vinden van een partner.
  • Pijnklachten door het ongeluk.
  • Angsten na het ongeluk, zoals niet meer durven autorijden.
  • Het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s.

Hoe kan ik immateriële schade vergoed krijgen?

U kunt een schadeclaim indienen voor uw immateriële schadeposten. Een letselschadeadvocaat van Joosten Advocaten kan u helpen bij het claimen van smartengeld en het onderbouwen van de hoogte van de vergoeding. Ook kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van deze schade op uw tegenpartij.

Letselschadeadvocaat

De letselschade advocaten van Joosten Advocaten staan u graag bij tijdens het bepalen en verhalen van uw schade.

Hebt u letselschade opgelopen en wilt u een (immateriële) schadevergoeding eisen? Of wilt u een ander probleem aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.