Letselschade in de sportschool: wie is aansprakelijk?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Als u besluit om naar de sportschool te gaan, rekent u er niet op slachtoffer van een sportongeval te worden. Het kan echter toch gebeuren dat u letselschade oploopt in de sportschool. In sommige gevallen kunt u hiervoor de sportschool aansprakelijk stellen. Wij leggen u er alles over uit.

Eigen verantwoordelijkheid sporter

Sporten in de sportschool valt onder de zogeheten sport- en spelsituatie. Dit houdt in dat de sporter zelf rekening moet houden met de risico’s die sporten met zich meebrengt.

U heeft als sporter dus een eigen verantwoordelijkheid bij het oplopen van eventuele blessures, omdat u van tevoren wist dat sporten blessure gevoelige situaties met zich kan mee brengen. Daarom is het dus niet makkelijk om een sportschool met succes aansprakelijk te stellen voor letsel dat u oploopt als gevolg van het sporten. Toch zijn er situaties denkbaar waarin een sportschool wel degelijk verantwoordelijk is voor de ontstane letselschade.

Letsel begeleid en onbegeleid sporten

Voor begeleid sporten geldt dat de instructeur te allen tijde de sporter moet wijzen op eventuele risico’s. Als u dan letselschade oploopt door de onkunde of onoplettendheid van de instructeur, is de kans groter dat de sportschool met succes aansprakelijk gesteld kan worden voor de ontstane schadeposten.

Indien u ervoor kiest om onbegeleid te sporten, dan wordt er van u verwacht dat u ervaring heeft met sporten. U heeft meer eigen verantwoordelijkheid dan bij een sportsessie onder professionele begeleiding. Toch is het ook bij onbegeleid sporten mogelijk dat de sportschool verantwoordelijk is voor uw letsel.  

Zorgplicht en aansprakelijkheid sportschool

Er zijn situaties waarbij u de sportschool wel aansprakelijk kunt stellen. Op de sportschool rust namelijk een zorgplicht, wat betekent dat de sportschool verplicht is om te zorgen voor een veilige omgeving.

De sportschoolhouder moet er dus voor zorgen dat een sportongeval voorkomen wordt. Als sporter mag u ervan uitgaan dat de toestellen in goede staat zijn en dat er gewaarschuwd wordt voor mogelijke gevaren of gebreken. Ook mag u ervan uitgaan dat de ruimte aan alle veiligheidseisen voldoet.

Enkele voorbeelden waarbij de sportschool mogelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor uw letselschade:

  • U struikelt over een verhoging van de vloer, omdat niet duidelijk te zien is dat er een hoogteverschil is en hier niet voor is gewaarschuwd;
  • U komt klem te zitten in een apparaat dat defect is, waarbij de sportschoolhouder verzuimd heeft om te waarschuwen dat het apparaat niet naar behoren werkt;
  • U bent onderweg van de ene ruimte naar de andere ruimte en wordt geraakt door een apparaat waar een andere sporter op sport.

Rechtsbijstand na sportongeval

Heeft u te maken met letselschade door een sportongeval? Een letselschadeadvocaat van Joosten Advocaat helpt u graag verder met de afwikkeling van uw letselschadezaak. Neem contact met ons op voor advies over het afhandelen van uw letselschade.