Letselschadevergoeding en een bijstandsuitkering, hoe zit dat?

Ellis Goyarts Advocaat letselschade

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen en mag uw vermogen niet boven de wettelijke grens uitkomen.

De voorwaarden en het maximaal toegestane vermogen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Als u letselschadevergoeding ontvangt, kan het zijn dat uw vermogen boven de wettelijke grens uitkomt. Dit kan invloed hebben op uw bijstandsuitkering.

Hoe wordt letselschadevergoeding verrekend met een bijstandsuitkering? Kan de bijstandsuitkering door een letselschadevergoeding gestopt worden?

Afhankelijk van gemeente en schadeposten

Een letselschadevergoeding is meestal opgebouwd uit verschillende schadeposten. U kunt hierbij denken aan:

  • Medische kosten
  • Huishoudelijke hulp
  • Inkomensverlies
  • Immateriële schade/smartengeld

Met welke schadeposten u te maken krijgt, hangt af van de ernst van uw letsel en welke gevolgen dit heeft voor de toekomst.

Elke gemeente hanteert een ander beleid op het gebied van letselschadevergoedingen en de consequenties hiervan voor de bijstandsuitkering. Per letselschadezaak en gemeente dient bekeken te worden welke gevolgen de vergoeding heeft op de uitkering. 

Medische kosten

Als u letselschade oploopt heeft u vrijwel altijd te maken met medische kosten. De schadevergoeding die voor medische kosten wordt uitgekeerd, hebben een belangrijke bestemming; namelijk de kosten dekken die u maakt voor het ziekenhuisbezoek of medicijnen. De vergoeding voor medische kosten zal dan ook niet als vermogen worden gerekend. Dit deel van de vergoeding zal dan ook geen invloed hebben op uw bijstandsuitkering.

Inkomensverlies

Door een ongeval kan het zijn dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken. Bij het bepalen van een letselschadevergoeding wordt hier rekening mee gehouden en daardoor ontvangt u mogelijk een vergoeding voor inkomensverlies.

Aangezien een bijstandsuitkering een vorm van inkomen is, wordt een vergoeding van inkomensverlies verrekend met uw bijstandsuitkering.

Smartengeld

Over smartengeld zitten gemeenten niet op één lijn. Waar bij sommige gemeenten het smartengeld geheel vrij wordt gelaten, wordt bij andere gemeenten een deel van het smartengeld gekort op de bijstandsuitkering. Meestal betreft dit 2/3 deel van het smartengeld.

Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan heeft u volgens de Participatiewet een informatieplicht. Dit houdt in dat u verplicht bent om veranderingen in uw situatie door te geven aan uw gemeente. Dit betekent dat u ook de ontvangst van een letselschadevergoeding moet doorgeven. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete en kan de bijstandsuitkering worden stopgezet of zelfs teruggevorderd.

Letselschade advocaat

Bij het afwikkelen van een letselschadezaak en het claimen van een schadevergoeding komt veel kijken. Een letselschade advocaat kan u dit werk uit handen nemen en heeft bovendien alle kennis en expertise in huis om ervoor te zorgen dat u de maximale vergoeding krijgt waar u recht op heeft. In de meeste gevallen is een letselschadeadvocaat voor het slachtoffer gratis.

Heeft u te maken met letselschade? Een letselschade advocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak.