Mag mijn werkgever mijn ziekmelding weigeren?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

In beginsel dient een werkgever de ziekmelding van zijn werknemer te accepteren. Het is niet aan de werkgever om te oordelen of de ziekmelding terecht is: alleen een Arboarts mag deze beoordeling maken.

Indien een werkgever moeilijk doet over de ziekmelding, zal hij vaak met consequenties dreigen, zoals het verminderen of stopzetten van het loon. Dit is vaak onterecht.

Alleen als er sprake is van een zwaarwegende reden kan de ziekmelding geweigerd worden. Belangrijk voor een geldige ziekmelding is wel dat u uw verplichtingen bent nagekomen.

Het komt dus voor dat ziekmeldingen terecht worden geweigerd. In de meeste gevallen is dit omdat de ziekmelding niet wegens ziekte is, maar met een andere reden. Er zal dan, in overleg, een andere oplossing moeten worden gezocht, zoals het opnemen van calamiteitenverlof.

In welke situaties mag uw werkgever uw ziekmelding afwijzen?

Een werkgever heeft zich aan strikte regels te houden omtrent privacy van de werknemer bij een ziekmelding. Eerder schreven we al een blog over wat een werkgever wel en niet aan u mag vragen bij een ziekmelding.

In deze blog lichten we een aantal situaties uit waarbij een werkgever uw ziekmelding mag afwijzen.

1. Uw werkgever heeft concrete informatie die aantoont dat uw ziekmelding vals is

Wanneer u zich ziekmeldt terwijl u niet ziek bent, heeft de werkgever het recht om op basis van de beschikbare informatie uw ziekmelding te weigeren. Het gaat om overduidelijke gevallen, wanneer u zich bijvoorbeeld ziekmeldt voor het bijwonen van een bruiloft waar u geen verlof voor op kon nemen.

2. Uw ziekmelding gaat niet om uw eigen arbeidsongeschiktheid, maar om uw omgeving

Wanneer bijvoorbeeld uw kind ziek thuis is en u geen andere optie heeft dan thuis te blijven om verzorging te bieden, moet u zich afmelden op uw werk. Een werkgever hoeft dit echter niet als ziekmelding te accepteren. Wanneer u afwezig bent wegens andere omstandigheden dan ziekte, dient u hier een andere vorm van verlof voor op te nemen.

In het geval van een ziekte binnen de familie waarbij u de zieke moet verzorgen zou het bijvoorbeeld om calamiteitenverlof gaan.

3.U weigert informatie te verstrekken aan uw werkgever

Zoals in een eerdere blog vermeldt, mag een werkgever enkel naar noodzakelijke informatie vragen bij uw ziekmelding. U heeft echter wel de plicht om mee te werken, door bijvoorbeeld uw (verpleeg)adres, contactgegevens en verwachte verzuimduur te delen. Enkel een tekstberichtje als ‘ik ben ziek en kom niet werken’ volstaat niet als ziekmelding, en kan mogelijk door een werkgever geweigerd worden.

Ziekmelding niet geaccepteerd: en dan?

Wanneer uw ziekmelding niet geaccepteerd wordt, levert dit een lastige situatie op. U heeft immers uw reden om zich af te melden en bent (als uw afmelding terecht is) niet in staat om te werken. U zou in zo’n geval zelf naar uw werkgever een brief kunnen sturen met de ziekmelding en een verzoek tot een afspraak bij de Arboarts erin. Dan kan hij/zij kan oordelen of de ziekmelding gegrond is.

In sommige gevallen kan uw werkgever u verplichten om te komen: als u hier niet aan voldoet is er sprake van werkweigering. In andere gevallen kunt u samen met uw werkgever tot een alternatief komen zoals: thuiswerken, een aanpassing in de planning of het opnemen van verlof.

Heeft u een conflict met uw werkgever over uw afmelding? Neem dan contact op met een specialist bij Joosten Advocaten.

Mening van een Arboarts is van belang

De mening van de Arboarts is meestal nodig om een ziekmelding te bevestigen of te ontkrachten. Wanneer er na een gesprek met de Arboarts blijkt dat u bijvoorbeeld uw ziekte zelf of met opzet heeft veroorzaakt, is het mogelijk dat u zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen.

Onterecht afkeuren ziekmelding kan tot problemen leiden

Heeft uw werkgever uw ziekmelding afgekeurd, wat bij u voor (verdere) problemen heeft gezorgd? Of bent u in conflict met uw werkgever en heeft u advies nodig over uw rechten? Bekijk dan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Als u meer wilt weten over de rol van een arbeidsadvocaat in Amsterdam, bekijkt u ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Ook op andere vragen over uw rechten en plichten bij ziekte kunnen wij u helder en concreet advies geven.