Mag een werkgever vragen naar uw ziekte bij een ziekmelding?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een werknemer die door ziekte niet in staat is om te werken, meldt zich ziek. De werkgever die deze ziekmelding ontvangt, moet zich aan regels houden. Ziekte is privé en wordt door de wet gezien als een bijzonder persoonsgegeven. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een werkgever mag dus niet zomaar alles vragen.

Wat een werkgever niet mag vragen bij een ziekmelding

Er zijn veel vragen die een werkgever wellicht heeft, maar niet mag stellen. Waar u aan lijdt, wat uw klachten zijn, of u pijn heeft: het kunnen logische gespreksonderwerpen zijn wanneer u over ziekte vertelt aan bekenden, maar onder collega’s en met name leidinggevenden ligt dit anders. De werkgever mag niet vragen naar de aard of oorzaak van een ziekte, enkel naar praktische onderwerpen.

Aard en oorzaak van ziekte zijn bijzondere persoonsgegevens. Naar deze gevoelige informatie mag uw werkgever in geen geval vragen. Omdat u als werkgever-werknemer een relatie met een machtsverhouding heeft, kan een werknemer de druk voelen om ongewild antwoord te moeten geven.

Wanneer een werknemer uit zichzelf deelt wat de aard of oorzaak van een ziekte is, mag een werkgever dit onder geen beding registeren.

Wat een werkgever wel mag vragen bij een ziekmelding

Wanneer u zich ziekmeldt, is er een aantal vragen die uw werkgever wel mag stellen. Een werkgever mag alleen vragen naar noodzakelijke informatie.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de volgende concrete onderwerpen geformuleerd waar een werkgever naar vragen mag:

  • Contactgegevens waar u tijdens de ziekte bereikbaar bent: een telefoonnummer en een (verpleeg)adres.
  • Hoe lang u verwacht dat de ziekte gaat duren. Hierbij is het niet belangrijk om de aard of klachten te bespreken, enkel de te verwachten duur van het verzuim.
  • Wat uw lopende taken/werkzaamheden zijn.
  • Of uw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Let op: een werkgever mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is, enkel of er een verband is met een ongeval op het werk.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij kosten verhaald kunnen worden op de veroorzaker van dit ongeval, de zogeheten regresmogelijkheid. 
  • Of u onder een vangnetregeling op grond van de Ziektewet valt.

Mag mijn baas vragen of ik corona heb?

De huidige omstandigheden rondom corona zorgen voor veel ziekmeldingen. Dit maakt de vraag rondom deze privacy van werknemers extra actueel. Een werkgever mag bij een ziekmelding niet vragen of u corona heeft, of vragen of u klachten heeft die symptomen van corona kunnen zijn.

Wanneer u als werknemer corona heeft, bestaat er de mogelijkheid dat u uw collega’s (heeft) besmet. Er bestaat dus een gezondheidsrisico in het niet delen van informatie over een besmettelijke ziekte op de werkvloer. Het belang van een veilige werkplek voor collega’s en het belang van privacy voor ziekgemelde collega moeten in dit geval tegen elkaar afgewogen worden. Zowel de RIVM als de Autoriteit Persoonsgegevens (die verantwoordelijk is voor bescherming van persoonsgegevens) hebben geen uitsluitsel over gegeven over hoe in deze situatie gehandeld moet worden.

Ook mag een werkgever bij werknemers geen lichaamstemperatuur opmeten. Een temperatuurmeting mag alleen door een arbodienst worden uitgevoerd, waarbij er geen sprake is van een situatie waarbij de werkgever of collega’s bekend raken met de uitslag van een temperatuurmeting. Toegangsselectie op basis van lichaamstemperatuur is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet toegestaan in Nederland.

Arbeidsrechtadvocaat

Heeft uw werkgever uw privacy geschonden of heeft u advies nodig? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Ook bij andere vragen over uw rechten en plichten bij ziekte kunnen wij u helder en concreet advies geven.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over de coronacrisis en het arbeidsrecht. Bekijk de pagina Coronadossier voor meer artikelen.