Mogelijk medische fouten in Ruwaard van Putten ziekenhuis

Frans Joosten Advocaat letselschade, verzekeringsrecht en arbeidsrecht, oprichter

Artsen in het Ruwaard van Putten ziekenhuis hebben de dood van patiënten bespoedigd terwijl ze niet terminaal waren, zou blijken uit onderzoeken door bureau Medirede. In de uitzending van BNR gaat letselschadeadvocaat Frans Joosten hier nader op in. Om het fragment te beluisteren klik hier.

De afdeling Cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis is inmiddels onder druk van de Inspectie gesloten omdat de sterftecijfers in 2010 boven het landelijk gemiddelde lagen. Vraag in BNR was of de cardiologen voor dood door schuld of moord aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden.

Als de gegevens in het rapport kloppen dan is het in ieder geval mogelijk om de artsen voor dood door schuld aansprakelijk te stellen. Er is namelijk niet alleen sprake van medische fouten gemaakt door de artsen maar de artsen hebben ook actief gehandeld. Ze hebben weloverwogen besluiten genomen om niet meer te behandelen en het leven van hun patiënten te beëindigen. Eigenlijk is hier sprake van actieve euthanasie zonder instemming van de patiënt/familie. De aard van de ziekte kan daarbij nog een rol spelen maar de arts mag niet op eigen houtje dergelijke beslissingen nemen. Overleg met de familie en eventueel andere artsen is altijd nodig.

Informatieplicht:
Patiënten en (doorgaans) nabestaanden kunnen een verzoek indienen voor volledige openheid van zaken. Het ziekenhuis moet hieraan meewerken op grond van de wet, maar ook op grond van de verzekeringspolis van de arts. Aan de hand van het dossier moet worden bekeken of er strafrechtelijk iets aan de hand is en of er civielrechtelijk een schadevergoeding kan worden geëist. Dat lijkt hier wel degelijk zo te zijn.

Indien het ziekenhuis, na een verzoek hiertoe, het dossier niet op korte termijn wil verstrekken kan een kort geding worden aangespannen. Ook kan op grond van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering overlegging van stukken worden gevraagd. Over het algemeen wordt het dossier dan vrij snel ter beschikking gesteld.

Bewezen moet worden of de arts vermijdbaar fout heeft gehandeld dan wel dat deze handelswijze niet nodig was. Hiervoor is het dossier nodig.
Uitgegaan wordt van de medische en  wetenschappelijke kennis die er op dat moment is en de ervaring en het niveau van het ziekenhuis. Bekeken moet worden wat een redelijk handelend arts met vergelijkbare kennis en in een vergelijkbaar ziekenhuis zou hebben gedaan. Zou een andere arts het onder deze omstandigheden anders hebben gedaan, dan hebben de betreffende cardiologen mogelijk fout gehandeld.

Bent u het slachtoffer van een medische fout of heeft u andere vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij hebben al veel zaken over medische fouten behandeld en nog in behandeling. Zie ook onze succesverhalen.