Smartengeld in 2020: stijging smartengeldbedragen

Ellis Goyarts Advocaat letselschade

De hoogte van het bedrag aan smartengeld dat bij letselschade wordt uitgekeerd stijgt. Zo blijkt uit recente uitspraken en de verzamelde gegevens uit de Smartengeldgids. Een goede ontwikkeling, vinden letselschadeadvocaten.

Smartengeldbedragen stijgen

Het doel van een letselschadeadvocaat is om het slachtoffer van een maximale vergoeding te voorzien. In veel gevallen wordt uiteindelijk gekozen voor een schikking, waarbij de verzekeraar en het slachtoffer, zonder tussenkomst van de rechter, een schadevergoeding overeenkomen. Dit wordt een minnelijke schikking genoemd.

Wanneer de betrokken partijen het niet eens kunnen worden over de vergoeding, kan de zaak worden voorgelegd aan een rechter.

Toegekend smartengeld nog vaak te laag

De uitspraken van de rechter omtrent de hoogte van het smartengeld zijn gebundeld in De Smartengeldgids. Advocaten gebruiken deze gids om hun vordering voor het smartengeld te onderbouwen. De in Nederland toegekende smartengeldvergoedingen zijn laag en staan in de meeste gevallen niet in verhouding met wat het slachtoffer heeft meegemaakt.

Stijgende lijn in toekenning smartengeld

De laatste jaren zijn de hoogst toegekende bedragen in letselschadezaken waar smartengeld werd uitgekeerd, gestegen tot bedragen tussen de 200.000 en 250.000 euro. Dit gaat om de zaken waarbij ernstig letsel is opgetreden. Niet alleen bij ernstige letsels zijn de toegekende smartengeldvergoedingen gestegen, maar ook bij minder ernstige letsels is een stijgende lijn zichtbaar.  

Oorzaken stijging

Volgens prof. Mr. Verheij, die de inleiding van het Smartengeldboek geschreven heeft zijn er ontwikkelingen die de stijging van het smartengeldbedrag kunnen verklaren. Op de site van de ANWB is zijn verklaring te lezen:

‘’In de eerste uitspraak heeft de Hoge Raad een nieuw criterium geformuleerd voor de toekenning van smartengeld los van geestelijk letsel. Naast geestelijk letsel kunnen de aard en de ernst van de normschending en van de gevolgen daarvan voor de benadeelde meebrengen dat van de in art. 6:106 lid 1, onder b, BW bedoelde aantasting in zijn persoon op andere wijze sprake is. De vraag is of dit criterium een beperking of een uitbreiding meebrengt. De wijze waarop de Hoge Raad het toepast in de betreffende uitspraak lijkt op het eerste te wijzen. In de tweede uitspraak besliste de Hoge Raad dat de rechter smartengeldbedragen niet mag standaardiseren. De rechter moet alle omstandigheden van het geval wegen en op die basis de hoogte van het smartengeld bepalen.’’

Oorzaak is dus dat:

  1. Naast het geestelijke letsel ook andere criteria kunnen leiden tot een hogere smartengeldvergoeding, bijvoorbeeld de mate waarin de schadeveroorzaker een norm heeft geschonden.
  2. De Hoge Raad smartengeldbedragen niet mag standaardiseren op basis van eerdere uitspraken

Deze twee factoren leiden tot hogere smartengelduitkeringen in letselschadezaken.

Advies van een letselschade advocaat

Heeft u een ongeval meegemaakt waarbij u letsel opliep? Neem dan vrijblijvend contact op met een letselschade advocaat van Joosten Advocaten.

Joosten Advocaten is gespecialiseerd in letselschade. Joosten Advocaten regelt de zaak rechtstreeks met de verzekeraar en zorgt voor een maximale schadevergoeding bij een ongeval met letselschade.