Spelend kind veroorzaakt letsel: wie is aansprakelijk?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Het kan helaas voorkomen dat een kind letsel veroorzaakt bij een ander kind. Denk daarbij aan een vinger tussen de deur, of een struikelpartij. Ondanks dat het letsel dan per ongeluk wordt veroorzaakt, is dit niet minder vervelend. Maar kan een kind aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade? U leest het in dit blog.

Aansprakelijkheid kind tot 14 jaar

Kinderen kunnen niet altijd hun daden overzien. Voor de ouders geldt daarom een risicoaansprakelijkheid. In de wet staat dat een kind tot 14 jaar niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor schade die hij of zij veroorzaakt; de ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden. Op deze manier kan letselschade wel verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ouders.

Aansprakelijkheid kind vanaf 14 jaar

Voor kinderen van 14 tot 16 jaar geldt een schuldaansprakelijkheid. De ouders kunnen dus deels aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van hun kind, maar het kind is zelf ook verantwoordelijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is het foutbegrip: het kind moet een fout begaan hebben.

Vanaf 16 jaar geldt een eigen aansprakelijkheid voor het kind. Als de ouders ook wat te verwijten valt, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden.

Opzettelijk letsel kind

Ook als er sprake is van opzettelijk letsel gelden de bovenstaande wetten. Is uw kind van een klimrek geduwd door een ander kind en heeft hij of zij letselschade opgelopen? Dan zijn de ouders van het duwende kind, aansprakelijk. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen opzettelijk letsel en letsel dat per ongeluk veroorzaakt wordt.

Aansprakelijkheidsverzekering inwonend kind

Als ouder kunt u dus aansprakelijk gesteld worden voor schade die uw kind veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om een goede WA-verzekering af te sluiten, die ook de aansprakelijkheid voor uw kind dekt. Zo weet u zeker dat uw verzekering de letselschade, veroorzaakt door uw kind, vergoedt.

Welke aansprakelijkheid heeft school?

Het kan voorkomen dat uw kind letselschade oploopt door een ander kind op school. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht. U kunt daarom in sommige gevallen ook de school aansprakelijk stellen. Immers, scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat leraren toezicht houden.

Juridische bijstand bij letselschade

Letselschade ten gevolge van het gedrag van kinderen kan een gevoelige zaak worden, als de ouders aansprakelijk worden gesteld. Heeft uw kind letselschade opgelopen door het toedoen van een ander kind? Wij beoordelen en onderbouwen de aansprakelijkheid en dienen de schadeclaim in.

Als de tegenpartij aansprakelijk is, betaalt u bovendien niets voor onze rechtsbijstand. Deze kosten worden verhaald op de tegenpartij. Wij vertellen u graag meer.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.