Terugbetalen studiekosten in strijd met goed werkgeverschap

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Als de kabinetsplannen over het ontslagrecht worden doorgevoerd, dan is één van de onderdelen dat werkgevers moeten voorzien in scholing en opleiding voor hun personeel. Daar zijn kosten aan verbonden, waardoor werkgevers vaak een studiekostenbeding willen overeenkomen. Dat dat niet altijd zekerheid geeft, volgt wel uit de volgende uitspraak.

In deze uitspraak zegt een werknemer na een jaar zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever op. Werkgever en werknemer zijn destijds een terugbetalingsregeling overeengekomen voor studiekosten.

De werkgever vordert nu bij de kantonrechter de helft van de studiekosten terug (€ 7.500,-). De werknemer voert aan dat de terugbetalingsregeling in strijd is met de eisen van goed werkgeverschap en ook dat terugbetaling, gezien de omstandigheden, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk. De rechter oordeelt dat:

  • De werknemer een interne opleiding heeft gehad en dus niet bij een onafhankelijke onderwijsinstelling is geweest. De rechter vindt de gevolgde opleiding een normale investering die een goed werkgever voor zijn werknemers hoort te doen. Daar komt nog bij dat de werkgever de werknemer relatief gezien een laag salaris betaalde.
  • Het uitgangspunt van de terugbetalingsregeling is dat hoe korter een werknemer in dienst is, hoe meer hij of zij moet terugbetalen. In dit geval zou de opleiding 24 maanden duren. De investering van de werkgever zou dus pas na 24 maanden op € 15.000,- zijn. De rechter vindt het, zonder verdere toelichting, niet te rijmen dat iemand die twaalf maanden in dienst is geweest meer terug moet betalen dan iemand die 18 maanden in dienst is geweest.

De rechter oordeelt op basis van het bovenstaande dat de werknemer de studiekosten niet hoeft terug te betalen.

Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan studiekostenbedingen moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de werkgever de terugbetalingsregeling schriftelijk moet zijn overeengekomen met de werknemer. Hoewel aan deze voorwaarde in dit geval was voldaan, kan de rechter in bepaalde gevallen de vordering tot terugbetaling van de studiekosten toch afwijzen.

Heeft u vragen over een terugbetalingsregeling voor studiekosten of wilt u weten wat de gevolgen voor u kunnen zijn na een beëindiging van het dienstverband, neem dan contact met ons op.