Tijdelijke aanpassing werktijden mogelijk na ouderschapsverlof

Marcel Reus

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in de WAZO (wet Arbeid en Zorg) en in de ATW (Arbeidstijdenwet). Binnenkort worden de wijzigingen van kracht. Door de wijziging voldoen beide wetten aan de Europese regelgeving voor ouderschapsverlof.

Als de wijzigingen in werking zijn getreden, kunnen werknemers hun arbeidstijden tijdelijk aanpassen na de periode van ouderschapsverlof.
Voorwaarde is wel dat zij het verzoek voor het aanpassen van de werktijden minimaal drie maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk indienen.

De werkgever mag het verzoek weigeren als daar zwaarwegende gronden voor zijn. Werkgevers mogen werknemers niet benadelen als zij van dit recht gebruikmaken.

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact met ons op.