Vakbond de Unie verwacht toename aantal ontslagen

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

De voorzitter van vakbond De Unie, Reinier Castelein, verwacht dat de ontslaggolf die nu aan de gang is voorlopig nog wel even door zal gaan.

Enerzijds omdat er veel tegenvallers zijn in verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld in de banksector en in de luchtvaart. Anderzijds ook door de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2014.

Hoewel de werkgever vanaf 2014 als gevolg van de nieuwe regeling de eerste 6 maanden van de WW moet gaan betalen, staat daar een aanzienlijke verlaging van de ontslagvergoeding tegenover.

Voor werkgevers zal het daarom in de toekomst minder kostbaar worden om personeel te ontslaan. Dit kan met name gevolgen hebben voor medewerkers waar nu nog een hoge ontslagvergoeding voor moet worden betaald.

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht of andere vragen op dit gebied dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.