Veel gevaar voor ongelukken op bouwlocaties

Maarten Dammingh

Op veel kleine bouwlocaties wordt onveilig gewerkt met steigers, ladders en trappen blijkt uit controle van de Inspectie SZW. In bijna 300 gevallen was de situatie zó onveilig dat het werk stil werd gelegd.

Door onveilig werken is de kans op een ongeval heel groot, vooral bij werken op hoogte (ladders, steiger). Vooral bij rolsteigers wordt vaak onveilig gewerkt, omdat ze niet steeds volgens de voorschriften zijn opgebouwd. Soms zijn niet alle onderdelen aanwezig of worden onderdelen gemakshalve niet gebruikt.

Een werknemer in de bouw heeft recht op een veilige werkplek. Is de werkplek onveilig en gebeurt er een ongeval, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade die een werknemer daardoor lijdt. Wij staat veel slachtoffers van steiger- en ladder ongevallen met succes bij (klik hier om hier meer over te lezen).

Wilt u meer informatie of bent u zelf slachtoffer van een ongeval op het werk neem dan gerust contact met ons op.