Terug naar het overzicht
Arbeidsrecht

Mag mijn werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen? Moet mijn werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten voor een vooraf bepaalde duur. Meestal wordt er een exacte einddatum afgesproken. Per deze einddatum loopt het contract van rechtswege af, wat inhoudt dat de arbeidsovereenkomst in beginsel niet behoeft te worden opgezegd; niet door u, maar ook niet door uw werkgever. Als uw werkgever u toezegt dat zij uw contract gaat verlengen (voor bepaalde of onbepaalde tijd), vraag dan of de werkgever dit op schrift stelt. Als uw werkgever dat niet doet, dan kunt u het ook schriftelijk bevestigen. Mocht er dan discussie bestaan over het wel of niet verlengen, dan kunt u daarop terugvallen.

Een arbeidsovereenkomst kan ook tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Dat kan slechts rechtsgeldig als er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat dat tussentijds mag (een tussentijds opzegbeding). Staat dat er niet in opgenomen en er wordt opgezegd dan is de andere partij schadeplichtig.

Beide partijen kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen, maar ook bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt voor werkgevers dat zij eerst toestemming moeten hebben van het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen (ontslagvergunning).

Contact

Ons team staat bij iedere hulpvraag voor u klaar

Heeft u een vraag of wilt u een probleem aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, ook tijdens avonduren en in het weekend.

Contact
Frans Joosten oprichter en Advocaat letselschade, verzekeringsrecht en arbeidsrecht bij Joosten Advocaten