Waarom een letselschadeadvocaat inschakelen?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Veel mensen weten niet goed waarom ze een letselschadeadvocaat moeten inschakelen. Ze denken dat het veel kosten met zich meebrengt en sommige slachtoffers proberen daarom hun letselschade zelf te regelen. Dit is niet verstandig en ook niet nodig. De aansprakelijke partij moet namelijk uw advocaatkosten betalen.

We zetten graag de voordelen van een letselschadeadvocaat in deze blog op een rij.

Aansprakelijkheid letselschade

De afwikkeling van een letselschadezaak is erg complex. De tegenpartij moet aansprakelijk worden gesteld en u krijgt met uiteenlopende partijen te maken, zoals verzekeraars, zorgaanbieders en arbeidsdeskundigen. Bovendien moet de letselschade berekend en onderbouwd worden. Dit is niet eenvoudig.

Een letselschadeadvocaat kan al het werk voor u uit handen nemen. U kunt zich dan richten op uw herstel. Voor veel slachtoffers is een letselschadeadvocaat bovendien gratis. De kosten kunnen in veel gevallen namelijk verhaald worden op de aansprakelijke tegenpartij.

Erkenning aansprakelijkheid

De wederpartij moet schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Het kan zijn dat de aansprakelijkheid voor uw letsel niet volledig of helemaal niet wordt erkend. Een letselschadeadvocaat zorgt dan voor een goede juridische onderbouwing van de aansprakelijkheid en verzamelt getuigenverklaringen.

In sommige gevallen is het nodig om deskundigen in te schakelen, bijvoorbeeld een ongevallenanalist. Indien nodig legt de letselschadeadvocaat uw zaak voor aan de rechter. Het is zaak om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, want pas dan hoeft de wederpartij uw schade te vergoeden.

Schade bepalen

Voordat een tegenpartij tot betaling overgaat, is het belangrijk dat er bewijsstukken worden verzameld en dat de geleden schade goed in kaart wordt gebracht. Een letselschadeadvocaat weet precies hoe de schade berekend moet worden en houdt daarbij ook rekening met de schadeposten die (in de toekomst) nog te verwachten zijn. Hierbij kunt u denken aan:

  • Inkomensverlies
  • Aanpassingen auto
  • Studievertraging
  • Inschakeling huishoudelijke hulp
  • Medische kosten
  • Vervoerskosten ziekenhuis

Om de hoogte van de schade te bepalen, schakelt een letselschadeadvocaat in de meeste gevallen een onafhankelijk medisch specialist en een arbeidsdeskundige letselschade in. Door een letselschadeadvocaat in te schakelen wordt de schade dus op een deskundige manier vastgesteld door experts. Zo bent u verzekerd van een juiste en volledige berekening van uw schade en een maximale schadevergoeding.

Voorschot letselschade regelen

Door een ongeval met letsel tot gevolg, kunnen de kosten zich al snel opstapelen. Zeker als er sprake is van verlies aan inkomsten. Aangezien de afwikkeling van een letselschadezaak en de uitbetaling van een schadevergoeding lang kan duren, kan een letselschadeadvocaat een voorschot voor u regelen. Hiermee voorkomt u financiële problemen.

Letselschadeadvocaat

Als u te maken krijgt met letselschade, is het verstandig om zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen. Joosten Advocaten kan u helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade. Neem gerust contact op voor een gratis persoonlijk advies.