Wanneer wordt letselschade uitbetaald?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Als u letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk een vergoeding ontvangen. De uitbetaling van de schadeclaim kan echter pas worden uitbetaald nadat een letselschadezaak is afgerond. Hoe lang duurt dit?

Hoe lang duurt de afwikkeling van een letselschadezaak?

De vraag hoe lang een letselschadezaak duurt, valt niet eenduidig te beantwoorden. Als het letsel snel herstelt en de schadeposten beperkt zijn, dan kan een uitbetaling meestal snel plaatsvinden.

Als het om ernstig letsel gaat met een lange revalidatieperiode, dan kan de afhandeling van uw schade lang duren. Dit is met name het geval als u door het letsel niet meer kunt werken. Er zijn dan verschillende onderzoeken nodig om uw schade vast te stellen. Deze onderzoeken kunnen in de regel pas plaatsvinden als er een medische eindsituatie is. Dit is meestal twee jaar na het ongeval het geval.

De gemiddelde duur van een letselschadezaak ligt tussen de één en drie jaar.

Toekomstschade

Als u letselschade oploopt, kunt u te maken krijgen met toekomstschade. Dit is de schade die u in de toekomst zult leiden als gevolg van het ongeval. U kunt hierbij denken aan:

  • Inkomstenverlies door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Verlies aan carrièremogelijkheden
  • Medische kosten
  • Huishoudelijke hulp

De aansprakelijke tegenpartij dient ook deze toekomstschade te vergoeden.

Het in kaart brengen van de toekomstschade is een lastig onderdeel van de schadeberekening. De berekening is afhankelijk van uw medische eindsituatie en het kan daarom lang duren voordat de toekomstschade in kaart is gebracht.

Voorschot letselschade

Omdat de uiteindelijke afhandeling van een letselschadezaak lang kan duren, heeft u als slachtoffer recht op tussentijdse voorschotten. Als voorwaarde geldt dat de aansprakelijkheid wel al erkend is door de tegenpartij.

De voorschotten zijn bedoeld om te voorkomen dat u in de financiële problemen raakt, bijvoorbeeld omdat u extra kosten maakt voor medische hulp of uw inkomen is gedaald.  De voorschotten worden in mindering gebracht op de uiteindelijke schadevergoeding die de tegenpartij dient te betalen.

Een letselschadeadvocaat kan u helpen met het verkrijgen van het voorschot waar u recht op heeft. Over het algemeen worden voorschotten snel uitbetaald.

Letselschadeadvocaat

Als u te maken krijgt met letselschade is het verstandig om zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen. De letselschadeadvocaten van Joosten Advocaten helpen u graag.

U doet er goed aan om meteen contact met ons op te nemen en geen inhoudelijk contact te onderhouden met de verzekeraar van de wederpartij. Wij regelen dan de complete afwikkeling voor u. Neem gerust contact op voor een gratis persoonlijk advies.