Wederindiensttredingsvoorwaarde

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Het UWV WERKbedrijf verbindt aan de toestemming voor het ontbinden van arbeidsovereenkomsten vaak een wederindiensttredingsvoorwaarde. Dit houdt in dat de werkgever 26 weken na de toestemming voor ontslag door het UWV geen werknemer in dienst mag nemen voor dezelfde werkzaamheden, maar eerst de ontslagen werknemer de mogelijkheid moet bieden de werkzaamheden op de gebruikelijke voorwaarden te hervatten. 

In de volgende zaak had het UWV de werkgever toestemming gegeven voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met verschillenden werknemers waaronder acht chauffeurs. Het UWV had hieraan de wederindiensttredingsvoorwaarde verbonden. Nadat het UWV de toestemming voor opzegging had verleend bleven er uitzendkrachten werken bij de werkgever.

De acht ontslagen werknemers roepen de vernietigbaarheid van het ontslag in bij de kantonrechter.  Zij stellen dat de werkgever na het ontslag gebruik is blijven maken van (Oost-Europese) uitzendkrachten. Dit is volgens hen in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde.

De werkgever stelt noodgedwongen gebruik te maken van uitzendkrachten. Hij stelt dat uitzendkrachten strikt genomen niet onder de wederindiensttredingsregeling vallen omdat ze niet in dienst komen.

De kantonrechter stelt de werknemers in het gelijk. De rechter wijst de vordering tot wedertewerkstelling daarom toe. De wederindiensttrredingsvoorwaarde is niet beperkt tot werknemers die een dienstverband met de werkgever zijn aangegaan maar geldt ook voor het gebruik maken van uitzendkrachten. Het UWV had de werkgever daar ook al op gewezen in haar beschikkingen.

Uit eerdere uitspraken blijkt dat de wederindiensttredingsvoorwaarde ook geldt voor arbeidsongeschikte werknemers.
Indien meerdere werknemers ontslag hebben gekregen, moet het werk eerst worden aangeboden aan de werknemer die op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag in aanmerking kwam.

De werknemer kan, als hij denkt dat sprake is van schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde, het volgende vorderen:

  • vernietiging van de opzegging
  • wedertewerkstelling
  • doorbetaling loon

Bent u ontslagen en denkt u dat uw werkgever de wederindiensttredingsvoorwaarde schendt, neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.