Werkgever aansprakelijk voor ongeval met speedboot op personeelsdag

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

In deze zaak gaat het om de vraag of een werkgever aansprakelijk is voor het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade die een werknemer oploopt na een ongeval op een personeelsfeest.

De feiten

Werkneemster werkt bij Randstad als senior intercedente. Jaarlijks organiseert Randstad Techniek een landelijke personeelsdag. Wat er op deze dag gaat gebeuren is altijd geheim maar de activiteit is in ieder geval actief en competitief.

Op zaterdag 27 september 2008 neemt de werkneemster deel aan de personeelsdag in Kerkdriel die dat jaar de naam “Powerdag” heeft gekregen. Randstad heeft voor de organisatie van deze dag een evenementenbureau ingeschakeld. Werkneemster heeft van te voren verschillende aankondigingen over de dag gekregen en daarnaast ook tips en benodigdheden voor de personeelsdag.

Bijna alle werknemers zijn aanwezig op de personeelsdag. Het actieve deel van de dag bestond onder andere uit het varen over de Maas met een RIB boot (speedboot). Werkneemster zat samen met 10 andere deelnemers op de speedboot. Deze ging steeds sneller varen en zocht golven op om er vervolgens overheen te springen. Op een gegeven moment, nadat er weer over een golf was gesprongen, kwam de speedboot in een tweede golf met een klap tot stilstand. Deze tweede golf was door de bestuurder van de speedboot over het hoofd gezien. Meerdere opvarenden vielen hierdoor van hun plek. Werkneemster komt door de klap ten val en loopt blijvend letsel op. Hierdoor is ze niet meer in staat volledig te werken.

Het geschil

Werkneemster stelt Randstad aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade. Randstad wijst de aansprakelijkheid af en geeft aan dat zij het evenementenbureau aansprakelijk heeft gesteld.

Verzoek aan kantonrechter

Werkneemster vraagt de kantonrechter Randstad aansprakelijk te stellen voor het ongeval en voor de schade die voor werkneemster is ontstaan. Zij baseert zich hierbij op artikel 7:658 lid 1 BW (zorgplicht werkgever) en voor zover dit artikel niet van toepassing zou zijn, op artikel 7:611 BW (Randstad heeft te weinig zorg betracht om de schade te voorkomen).
Volgens artikel 658 moet de werkgever zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Randstad weerspreekt dat hier sprake is van uitoefening van de werkzaamheden. Het was een activiteit op een zaterdag, niet op kantoor, het programma was recreatief, er stond geen beloning tegenover en deelname was vrijwillig.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van voldoende verband tussen de personeelsdag en de te verrichten werkzaamheden. Het doel van de personeelsdag was de onderlinge band tussen de werknemers te versterken. Dit diende het bedrijfsbelang. Deelname werd door de werknemers als een sociale verplichting ervaren. In de uitnodiging van Randstad aan de werknemers wordt ook geen melding gemaakt van de mogelijkheid om je op te geven voor deze dag.  Ook het begrip arbeidsplaats kan ruim worden omschreven. Iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt valt hier onder.

De omvang van de zorgplicht van de werkgever hangt ook samen met de zeggenschap die de werkgever heeft over de werkplek en de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt.

Hoewel Randstad het evenement had uitbesteedt, kon zij wel invloed uitoefenen op de organisatie en de uitvoering van de activiteiten. Randstad had moeten, of kunnen weten dat het met hoge snelheid in een speedboot over golven springen een gevaarlijke dan wel risicovolle activiteit is.

Randstad had deze activiteit moeten schrappen of op een niet risicovolle manier moeten laten uitvoeren. Daar komt nog bij dat het voor werkneemster niet was te voorzien dat een dergelijk ongeluk zich zou kunnen voordoen omdat zij nog niet eerder op een dergelijk soort boot had gevaren.

Conclusie

De kantonrechter concludeert dat Randstad niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en aansprakelijk is voor het ongeval en de daaruit vloeiende schade moet vergoeden.

Hebt u ook letsel opgelopen tijdens uw werk en wilt u graag meer informatie over uw rechten, neem dan contact met ons op.